کودک از چه سنی با کودکان دیگر بازی می‌کند؟

کودک از چه سنی با کودکان دیگر بازی می‌کند؟

حداقل در سال اول زندگی‌شان این کار را نمی‌کند.

اگر دو کودک هشت ماهه را کنار هم قرار دهید؛ آنها احتمالاً به سوی هم می‌روند، صورت یکدیگر را لمس می‌کنند و دوباره شاد و خوشحال به کاری که قبلاً مشغول انجامش بودند برمی‌گردند. اگرچه کودکان بودن در کنار کودکان دیگر را دوست دارند اما از همراهی والدینشان بیش از دیگران لذت می‌برند.

همچنین در اواخر سال اول تولد،‌ کودک ممکن است غیراجتماعی به نظر برسد یعنی وقتی از او دور می‌شوید گریه می‌کند یا وقتی او را به آغوش کسی غیر از خود یا همسرتان می‌دهید مضطرب می‌شود که به آن اضطراب جدایی می‌گویند. بسیاری از کودکان مرحلهٔ اضطراب جدایی را تجربه می‌کنند که بین ۷ تا ۱۸ ماهگی به اوج خود می‌رسد و گاهی می‌تواند تا سه سالگی کودک نیز ادامه داشته باشد.

اما جواب به این پرسش این است که کودکان اغلب وقتی حداقل ۱۸ ماهه باشند با کودکان دیگر فعالانه بازی می‌کنند، زیرا آنها باید صحبت کردن و ایجاد ارتباط را یاد گرفته باشند تا بتوانند دوستانی پیدا کنند و با آنها بازی کنند.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید