رفتار با کودک

شکل گرفتن عشق بین والدین و کودک یکی از زیباترین چیزهای این زندگی است که والدین را مجاب می‌کند تا در رابطه با چگونگی و نحوهٔ رفتار با کودکشان نکات زیادی را بیابند و با رعایت آنها راهکارهایی برای داشتن پیوندی محکم بین خود و کودک، چه در بدو تولد و چه در سال‌های بعدی زندگی او پیدا کنند. در مطالب این بخش با رفتار با کودکان زیر یک سال و به دنبال آن در رابطه با رفتار با کودکان یک تا دو سال و چگونگی تربیت و رفتار با کودکان دو تا ۹ ساله اطلاعات مفید و صحیحی به دست آورید.

رفتار کودک

کودک شما خیلی کوچک است اما او هم رفتارهایی دارد که برای درخواست نیازها و خواسته‌هایش از آنها استفاده می‌کند. همچنین کودک شما رفتارهایی دارد که به شما نشان می‌دهد چقدر عاشق شماست و دوستتان دارد. در مقالات این بخش می‌توانید از علائم عشق یک کودک زیر یک سال تا کودک هشت ساله‌تان به والدینش آگاه شوید. همچنین برای مشاهدهٔ رفتار کودکان بزرگ‌تر از یک سال، مطالب رفتار کودک یک تا دو ساله و رفتار کودکان دو تا ۹ ساله را ببینید.