نمایشگرها و شبکه‌های اجتماعی

با وجود محتواهای دیجیتالی زیاد از ویدیوها گرفته تا بازی‌ها و ابزارهای آموزشی که برای مخاطبان کودک ساخته می‌شود، والدین به درستی، نگران زیاد بودن زمان استفادۀ آنها هستند. همچنین کارشناسان تأکید می­‌کنند که چگونگی استفادۀ کودکان از نمایشگرها به همان اندازهٔ مقدار زمان استفاده از آنها اهمیت دارد. در مورد استفادهٔ بچه‌ها از نمایشگرها بیشتر بدانید.