ویدیوهای پس از زایمان

مادرهایی که به تازگی زایمان کرده‌اند، برای به دست آوردن سلامت و توان قبلی خود نیاز به آموزش و آگاهی دارند. در ویدیوهای این بخش می‌توانید صحبت‌های ماماها و پزشکان را در مورد روزهای بعد از زایمانتان بشنوید و آموزش شیردهی به نوزاد و مراقبت‌های بعد از زایمان را ببینید و رشد هفتگی نوزاد خود را در اپ مادرشو دنبال کنید.