زندگی با نوزاد

داشتن شناخت کافی در مورد وضعیت نوزادان بعد از تولدشان باعث می‌شود تا والدین یک کودک تازه متولدشده بدانند چطور باید با مواردی مثل گریه‌های نوزادان، وضعیت خواب نوزاد یا چگونگی عوض کردن پوشک کودک روبه‌رو شوند و درک بهتری از وضعیت فعلی‌شان داشته باشند. مقالات این بخش به والدین کمک خواهد کرد تا حتی در مواردی مثل تولد نوزادانی با شرایط خاص، آنها بتوانند اضطراب و نگرانی‌هایشان را کاهش دهند و اعتماد به نفس خود را به درستی مدیریت کنند تا قادر به برقراری پیوند درستی با کودکشان باشند.

مراقبت از نوزاد

نوزادان در چند هفتهٔ اول تولدشان به مراقبت‌های زیادی نیاز دارند. مطالب این بخش با دادن اطلاعات کافی و علمی در مورد مراقبت‌های ساده و ابتدایی نوزادان، مراقبت‌های ضروری پزشکی و مراقبت‌های جسمی از بدن نوزاد، شما را در داشتن کودکی سالم در آینده همراهی خواهد کرد.

نوزاد زودرس

تولد نوزادانی زودتر از موعد مقررشده برای تولدشان یا نوزادانی با شرایط خاص که نیاز به بستری در بخش مراقبت‌های ویژهٔ بیمارستان دارند، در ابتدا ممکن است روزهای زندگی والدین و به ویژه یک تازه‌مادر را دچار شرایط غم‌انگیزی کند. مطالب این بخش می‌تواند راهکارهای مناسبی در مورد کنار آمدن شما با شرایط بستری کودکتان در NICU و چگونگی مراقبت شما از یک نوزاد زودرس پس از ترخیص یا کودکی را که در بدو تولدش دچار بیماری یا مشکلی بوده است به شما پیشنهاد بدهد.