خواب و خوراک روزانه

داشتن اطلاعاتی از نیازهای کودکتان در طول شبانه‌روز به شما این امکان را می‌دهد تا بتوانید برنامه‌ریزی بهتری برای خود و فرزندتان داشته باشید. در این بخش می‌توانید در مورد ایجاد یک روتین خواب برای کودک، پی بردن به الگوی خواب کودکان و راهکارهای ایجاد یک الگوی خواب اطلاعاتی به دست آورید و همچنین با موارد و نکات ساده برای ایجاد یک برنامهٔ روزانه برای کودکان از یک ماهگی تا یک سالگی کودکتان آشنا شوید.

ایجاد برنامهٔ روزانه

کودک شیرخوار شما عادت، نظم و تکرار را دوست دارد و برنامه‌ریزی روزانه برای کودکان به زندگی آنها و والدینشان نظم می‌دهد. شما می‌توانید با دانستن اصول یک برنامهٔ روزانه موفق برای کودک و راهکارهای ایجاد یک برنامهٔ روزانه، شروع و عادت به نظمی معمول را در خانوادهٔ خود پایه‌ریزی کنید. همچنین با خواندن مقالات این بخش می‌توانید اطلاعات و شناخت درستی از روتین کودکان شیرخوار به روش کودک‌محور، برنامهٔ روزانهٔ کودک به روش والدمحور و همچنین برنامه‌های ترکیبی کودکان به دست آورید.