اختلالات روانی کودک

اختلالات روانی در کودکان به معنای اختلالات و مشکلاتی است که مربوط به سلامت روان بچه‌هاست. این اختلالات باعث بروز تغییراتی جدی در نحوهٔ یادگیری، رفتار یا احساسات کودک می‌شود که به دنبالشان منجر به ایجاد پریشانی و مشکلات روزانه در زندگی آنها خواهد شد. در مطالب این بخش مادرشو از اختلالاتی مثل اختلال کم‌توجهی بیش‌فعالی، سندرم توره، اختلال اضطراب، افسردگی، اختلال اضطراب پس از سانحه، اختلالات هیجانی‌رفتاری و دیگر اختلالات کودکان آگاه باشید.

روان‌درمانی کودک

هدف از روان‌درمانی این است که یک عارضه‌ٔ سلامت روان را درمان یا به کودک کمک کند علائم خود را مدیریت کند تا بتواند در خانه، مدرسه و جامعه‌ٔ اطراف خود عملکرد خوبی داشته باشد. رفتاردرمانی به کودکان و خانواده‌های آنها می‌آموزد که چگونه رفتارهای مثبت کودک را تقویت و رفتارهای نامطلوب یا مشکل‌ساز را حذف کنند یا کاهش دهند. درمان شناختی رفتاری نیز روی تغییر افکار و احساساتی که می‌تواند در رفتار کودک تأثیر منفی بگذارد متمرکز است. در مطالب این بخش دربارهٔ رفتاردرمانی و انواع رفتاردرمانی شناختی در کودکان، خانواده‌درمانی، شناخت‌درمانی و سایر درمان‌های موجود بیشتر بدانید.