کودکان کم‌توان

کودک کم‌توان کودکی است که با نوعی ضایعهٔ جسمی، حسی یا ذهنی به دنیا می‌آید یا در طول زندگی با آن روبه‌رو می‌شود. این کودکان نیاز به مراقبت‌ها و آموزش‌های خاصی دارند که در مطالب این بخش با عنوان‌هایی مانند تولد کودک کم‌توان، چطور از یک کودک کم‌توان مراقبت کنید، توان‌بخشی یا بازتوانی کودک کم‌توان، فلج مغزی و انواع فلج مغزی در کودکان، دیستروفی عضلانی در کودکان، هیپرتونی در کودکان و هیپوتونی در کودکان، به آنها پرداخته‌ایم.

ابزار کمک توان‌بخشی

توان‌بخشی با تمرکز روی بازتوانی فرد به افزایش کیفیت زندگی او می‌پردازد. در واقع توان‌بخشی از علوم پزشکی، علوم اعصاب، روان‌شناسی و علوم اجتماعی برای رسیدن به اهداف مهمش کمک می‌گیرد. اما جدا از این علوم، تجهیزات و ابزار کمک توان‌بخشی نیز اهمیت زیادی در بهبود و توان‌بخشی کودکان دارد که در مطالب این بخش به آنها پرداخته شده است.