تجربه‌های والدین

تجربه‌های پدر و مادرها از بزرگ شدن بچه‌ها یکی از منابع خوب و مفید راهنما برای کارشناسان، متخصصان و دیگر والدین از کودکیاری و شیوهٔ فرزندپروری است. مطالب این بخش به شما در زمینهٔ کودکیاری و فرزندپروری از زبان پدر و مادرها کمک خواهد کرد.

مشکلات رفتاری کودکان

بچه‌های خردسال هر روز در حال آشنایی با احساسات خود، معاشرت‌، آداب و رسوم و هر چیز دیگری در این دنیای بزرگ جدید هستند و این ما هستیم که باید هر احساسی را به آنها معرفی کنیم و چگونگی هر رفتاری را به آنها بیاموزیم. علل سرپیچی و نافرمانی‌ها، قشقرق به پا کردن، بدخلقی، دعواها، زدن دیگران، گاز گرفتن و دیگر مشکلات رفتاری کودکان را در مطالب این بخش مادرشو بشناسید و چگونگی برخورد با مشکلات رفتاری کودکان را یاد بگیرید.

تربیت کودک

موضوع تأدیب و تربیت کودکان بسیار گسترده است. در مطالب این بخش ما بسیاری از نکات تربیتی کودکان دو تا پایان هشت سال را برای شما جمع‌آوری کرده‌ایم تا در راه تربیت و پرورش کودک و موضوع فرزندپروری راهنما و همراهتان باشند. با دانستن قوانین پایه برای تربیت کودکان در تمام سن‌ها و مواردی مثل چطور بابای بهتری باشید و جعبه‌ابزار تربیتی کودک درست و بهتر عمل کنید.