نقاط عطف رشد کودکان

در مقالات این بخش طی روزهای رشد فرزند ۲۵ ماهٔ شما تا کودک هشت ساله‌تان در کنارتان هستیم و کمک خواهیم کرد تا در بارهٔ روند رشد کودکتان از ۲۵ تا ۳۶ ماهگی، نقاط عطف رشد دو تا سه سالگی، خودمراقبتی کودک دو ساله، سه و چهار ساله تا انتهای هشت سالگی همراه شما هستیم.

رشد اجتماعی و احساسی در کودکان

تماشای لحظه به لحظه از رشد اجتماعی و احساسات کودکان شگفت‌انگیز و یگانه است. فرزند شما به مرور یاد می‌گیرد با دیگران بخندد، دوست داشته باشد، احساساتش را نشان دهد و مستقل باشد. بدون شک، نقش شما به عنوان والدین کودک در این رشد احساسی و اجتماعی کودکان بدون تکرار و بی‌جایگزین است.

مهارت‌های زبانی و شناختی کودک

فراگیری زبان، روند طبیعی رشد انسان است که بر اساس آن یک کودک زبان مادری خود را به عنوان زبان اول یاد می‌گیرد. ساده‌ترین نظریهٔ رشد زبان آن است که کودکان زبان را از راه تقلید زبان بزرگسالان می‌آموزند و احتمال دیگر آن است که کودکان زبان را از راه شرطی‌سازی یاد می‌گیرند. ترکیبی از مهارت‌های تقلیدی، ابزار فراگیری فطری زبان، رشد شناختی و تعاملات ارتباط اجتماعی به رشد زبان کمک می‌کنند که در مطالب این بخش به آنها پرداخته شده است.