چطور بفهمید کودکتان به گفتاردرمانگر نیاز دارد؟

چطور بفهمید کودکتان به گفتاردرمانگر نیاز دارد؟

قبل از هر چیز بدانید که جواب درست و علمی به سن فرزند شما ارتباط دارد!

برخی از کودکان در سن زیر پنج سال هنوز کلمات را درهم می‌گویند و این ایرادی ندارد. برخی از کودکان شش ساله نیز هنوز با برخی صداها و کلمات مشکل دارند، اما کودکان هفت و هشت ساله معمولاً بر کلمات و صداها مسلط شده‌ان و در سن هفت سالگی گفتار فرزندتان قطعاً باید قابل فهم باشد. بیشتر متخصصان توافق دارند که یک کودک باید بتواند بیشتر صداها را در سن هفت یا هشت سالگی تلفظ کند. اگر نمی‌تواند، به دنبال کمک یک متخصص باشید.

همچنین اگر فرزند شما در درک داستانی که گفته می‌شود مشکل دارد یا در درک چیزی که به او گفته شده با مشکل مواجه است، باید توسط یک شنوایی‌شناس ارزیابی شود تا احتمال وجود مشکل شنوایی بررسی شود. همچنین اگر فرزندتان هر یک از کارهای زیر را انجام می‌دهد، باید به آسیب‌شناس گفتار و زبان مراجعه کنید:

  • متوجه چیزی که معلم در کلاس درسی با سروصدای معمولی می‌گوید نمی‌شود، با این‌که شنوایی او خوب است و گفتارش مشکلی ندارد.
  • در پیروی از دستورالعمل‌های پیچیده مشکل دارد.
  • دایرۀ واژگانی محدودی دارد.
  • گفتن «ها؟» یا «چی؟» به دفعات یا درخواست از شما برای تکرار آنچه گفته‌اید، که اغلب نشانۀ مشکل شنوایی است.
  • در به خاطر سپردن قطعات طولانی اطلاعات شفاهی مشکل دارد. مثلاً اگر بگویید: «بعد از مدرسه، قبل از خونه اومدن می‌ریم فروشگاه» ممکن است بگوید: «می‌ریم فروشگاه؟...»

اگر فکر می‌کنید فرزندتان به کمک نیاز دارد، برای غربالگری از یک گفتاردرمانگر وقت بگیرید. پزشک اطفال فرزندتان هم می‌تواند شما را برای ارزیابی به آسیب‌شناس گفتار و زبان که متخصص کار با کودکان باشد، ارجاع دهد.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید