آموزش و تربیت کودک نوپا

کودکان نوپا گاهی ممکن است در نظرتان پر از حیله و عجیب به نظر بیایند ولی این فقط یک حس گذراست، چون شاید یک کودک نوپا به اندازهٔ کافی رشد کرده باشد تا خواسته‌های خودش را داشته باشد، اما درک و احساساتش هنوز به همان اندازه رشد نکرده است. برای کمک به کودک نوپایتان می‌توانید مطالب رفتارهای یک کودک نوپا و مشکلات رفتاری بچه‌ها را تا دو سالگی مطالعه کنید.