پیشگیری از بارداری

باردار شدن و آوردن کودکی به این دنیا یک هدف است که مثل بسیاری از اهداف آدم‌ها روی این کرهٔ خاکی باید برای آن برنامه‌های منظم زیادی داشت. تفاوتی که بچه‌دار شدن با اهداف دیگر دارد این است که، با تغییر اهداف دیگرمان یک موجود زنده و کوچک دیگر هم آسیب نمی‌بیند! پس درست فکر کنیم و در زمان مناسب برای فرزنددار شدن تصمیم بگیریم. مطالب این بخش به شما راه‌های علمی و درست پیشگیری از باردار شدن را نشان می‌دهد.