شروع و پایان شیردهی

شیردهی به کودک کاری طبیعی بعد از تولد نوزاد است. هرچند گاهی عواملی باعث تصمیم تازه‌مادران برای پایان دادن به شیردهی خواهد شد. آگاهی از هماهنگی بدن و مراحل تولید شیر، منجر به شناخت دقیق‌تری از چگونگی شیردهی خواهد شد. همچنین برخی از مادران به دلایل مختلفی مثل اشتغال بیرون از خانه یا برخی دلایل اشتباه، شیردهی به نوزاد را قطع می‌کنند. با خواندن مقالات این بخش می‌توانید از زمان مناسب‌تر برای گرفتن کودک از شیر آشنا شوید تا فرزندتان را بی‌جهت از این مادۀ مغذی محروم نکنید.