ویدیوهای زایمان

دو نوع زایمان به شکل کلی وجود دارد؛ یکی زایمان طبیعی و دیگری زایمان سزارین است که هر کدام از این روش‌های زایمان مراحل مخصوص خودش را دارد. اطلاعاتی مفصل در مورد ویدیو زایمان خودتان را در ویدیوهای این بخش مادرشو ببینید.