ویدیو زایمان

زایمان طبیعی را انتخاب کرده‌اید یا سزارین؟ تفاوت‌ها و چگونگی این دو روش زایمان نوزاد را در ویدیو زایمان طبیعی و ویدیو سزارین این بخش مادرشو ببینید.