ویدیوهای قبل از بارداری

قبل از بارداری چه کار کنیم و چه کار نکنیم؟ برای آمادگی بارداری و اقدام به بارداری می‌توانید ویدیوهای اقدامات باردار شدن، ویدیوهای مراقبت‌های پزشکی قبل بارداری و موارد مهم قبل از بارداری این بخش مادرشو را ببینید. روز تخمک‌گذاری و روزهای اوج باروری خود را با اپ مادرشو دنبال کنید.