نقاط عطف رشد اجتماعی، شناختی و فیزیکی کودک در دو سالگی

نقاط عطف رشد اجتماعی، شناختی و فیزیکی کودک در دو سالگی

شما هم حتماً مثل دیگر والدین مشتاقانه در انتظار نقاط عطف مهم کودک دو ساله‌ٔ خود هستید تا ببینید فرزندتان چگونه روی مهارت‌های مهم، از صحبت کردن گرفته تا آموزش یادگیری توالت، تسلط پیدا می‌کند. در این مطلب با این موضوع که امسال در رابطه با نقاط عطف رشد اجتماعی، شناختی و فیزیکی کودک دو سالهٔ خود چه انتظاراتی داشته باشید آشنا شوید.

رشد شناختی: نقطهٔ عطف صحبت کردن

تا پایان سال انتظار دستیابی فرزندتان به چه مهارت‌هایی را داشته باشید:

 • وقتی شخص دیگری از یک شیء یا تصویر نام می‌برد می‌تواند با دست به آن اشاره کند.
 • نام اشیای آشنا، اعضای بدن و اسم افراد را می‌فهمد.
 • می‌تواند با جملات دو تا چهار کلمه‌ای صحبت کند.

رشد اجتماعی و عاطفی: نقطهٔ عطف جدایی و استقلال

تا پایان سال انتظار دستیابی فرزندتان به چه مهارت‌هایی را داشته باشید:

 • به استقلال داشتن تمایل نشان می‌دهد، مثلاً ممکن است پنج شب پیاپی اصرار کند لباس خواب بنفشش را بپوشد.
 • شروع به نشان دادن نافرمانی و سرپیچی برای آزمودن محدودیت‌های خود می‌کند. برای مثال خط‌خطی کردن دیوارها، حتی اگر به او بگویید این کار را نکند.
 • اضطراب جدایی در اواسط سال افزایش می‌یابد، اما در پایان سال کمرنگ می‌شود.

رشد فیزیکی: نقطهٔ عطف مراقبت‌های شخصی یا خودیاری

تا پایان سال انتظار دستیابی فرزندتان به چه مهارت‌هایی را داشته باشید:

 • می‌تواند لباس‌های خودش را دربیاورد.
 • می‌تواند خودش غذا بخورد.
 • ممکن است از ۱۸ تا ۲۴ ماهگی به یادگیری استفاده از توالت علاقه نشان دهند، درحالی‌که برخی کودکان هم تا سه یا چهار سالگی هنوز آماده نیستند.

رشد فیزیکی: نقطهٔ عطف یادگیری استفاده از توالت

تا پایان سال انتظار دستیابی فرزندتان به چه مهارت‌هایی را داشته باشید:

 • به تقلید کردن از عادت‌های دستشویی رفتن دیگران علاقه نشان می‌دهد.
 • سیگنال‌های بدنی را که به معنای نیاز به دستشویی رفتنش است می‌فهمد.
 • بهتر می‌تواند روتین دستشویی رفتن را به خاطر بسپارد.
با دوستانتان به اشتراک بگذارید

مقاله مرتبط