رشد مهارت‌های حرکتی درشت در کودکان دو تا چهار سال

رشد مهارت‌های حرکتی درشت در کودکان دو تا چهار سال

از دو تا چهار سالگی، برخی از مهارت‌های جسمی و حرکتی کودکان که مهارت‌های درشت نامیده می‌شود تقویت خواهد شد. در این مطلب با رشد مهارت‌های حرکتی درشت کودکان دو تا چهار ساله آشنا شوید.

مهارت‌های حرکتی درشت کودک دو ساله

بیشتر کودکان دو ساله می‌توانند کارهای زیر را انجام دهند:

 • با شکلی نرم و روان با الگوی «پاشنه به پنجه» راه بروند. پاشنه به پنجه الگوی معمول راه رفتن افراد است.
 • نسبتاً خوب بدوند، اما ممکن است زیاد زمین بخورند و فاقد کنترل لازم برای توقف و دور زدن باشند.
 • روی هر دو پا درجا بپرند.
 • از مبلمان، سازه‌های بازی یا دیوارهای کم‌ارتفاع بالا بروند.
 • یک توپ بزرگ را شوت کنند.
 • از داخل تخت نرده‌دار بیرون بیایند.

کودکان دو ساله ممکن است بتواند کارهای زیر را هم انجام دهد ولی در مورد تمام دو ساله‌ها صدق نمی‌کند:

 • از پله‌ها بالا و پایین بروند که بالا رفتن آسان‌تر از پایین رفتن است.
 • یک سه‌چرخه‌ٔ کم‌ارتفاع را برانند.
 • روی یک پا تعادل داشته باشند.

مهارت‌های حرکتی درشت کودک سه ساله

بیشتر کودکان سه ساله می‌توانند کارهای زیر را انجام دهند:

 • به شکل نرم و روان بدوند و ناگهان متوقف شوند.
 • دوچرخه را پدال بزنند.
 • از یک پلهٔ کم‌ارتفاع پایین بپرند.
 • از پله‌ها بالا و پایین بروند و با پای متناوب، در پایین رفتن از نرده استفاده کنند.
 • با یک دست توپ را از سطح سینه پرتاب کنند.
 • با دو دست کاملاً کشیده و بازشده توپ را بگیرند.
 • با پاها تاب را به حرکت درآورند.

اما یک کودک سه ساله ممکن است بتواند کارهای زیر را هم انجام دهد:

 • اشیای نرم را بیشتر با استفاده از قسمت پایین مچ دست بگیرند تا قسمت بالاتر از مچ.
 • از پله‌های مرتفع‌تر پایین بپرند.
 • روی یک پا درجا بپرند.

مهارت‌های حرکتی درشت کودک چهار ساله

بیشتر کودکان می‌توانند:

 • تند بدوند.
 • خوب بپرند.
 • روی یک پا به جلو بپرند.
 • به مدت پنج ثانیه یا بیشتر روی یک پا تعادل داشته باشند.
 • یک توپ پرتاب‌شده از فاصله‌ٔ یک و نیم متری را بگیرند و برای گرفتن آن دست‌های خود را خم کنند.
 • از تجهیزات مرتفع‌تر و بلندتر بالا بروند.

کودکان چهار ساله ممکن است بتوانند کارهای زیر را هم انجام دهند اما این موارد در مورد تمام چهار ساله‌ها صدق نمی‌کند:

 • طناب بزنند.
 • لی‌لی کنند.
با دوستانتان به اشتراک بگذارید

مقاله مرتبط