هفته به هفتهٔ رشد جنین: جدول زمانی رشد جنین در دوران بارداری

هفته به هفتهٔ رشد جنین: جدول زمانی رشد جنین در دوران بارداری

رشد جنین واقعاً شگفت‌انگیز و معجزه‌آساست. بیایید با هم ببینیم که چگونه کودک شما در رحم رشد می‌کند و مراحل رشد جنین از تخمک بارور تا یک کودک کامل را بررسی کنید. در این مطلب تمام هفته‌های بارداری برای دسترسی آسان و ساده‌تر شما فهرست شده است. با هفته به هفتهٔ رشد جنین از هفتهٔ اول تا هفتهٔ ۴۰ آشنا شوید.

ماه اول تا سوم: رشد جنین از هفتهٔ اول تا ۱۳

رشد جنین در هفتهٔ اول بارداری

روند آزاد شدن تخمک، لقاح، لانه‌گزینی و تشکیل رشد جنین ابتدایی بارداری شروع بارداری است. هر ماه در داخل تخمدان‌ها، تعدادی تخمک شروع به رشد در کیسه‌هایی پر از مایع به نام فولیکول می‌کنند. در نهایت یکی از تخمک‌ها از فولیکول آزاد می‌شود که به این اتفاق تخمک‌گذاری می‌گویند. برای اطلاعات دقیق‌تر و دیدن تصویر یک تخمک بارور تا در مورد رشد جنین هفتهٔ یک بارداری بیشتر و کامل بدانید.

رشد جنین در هفتهٔ دوم بارداری

طی هفتهٔ دوم بارداری، بدن مادر در حال اولین آمادگی‌ها برای حضور جنین ابتدایی است. در طول چند روز گذشته، افزایش استروژن و پروژسترون باعث ضخیم شدن دیوارهٔ رحم شما برای جای دادن یک تخمک بارور شده است. در همان زمان، در تخمدان‌ها، تخمک‌ها در کیسه‌های مملو از مایعی به نام فولیکول‌ها در حال بالغ شدن هستند. برای دیدن رشد جنین در هفتهٔ دوم بارداری کلیک کنید.

رشد جنین در هفتهٔ سوم بارداری

حالا کودک آینده‌تان در حال شکل‌گیری به حالت توپی بسیار کوچک به نام بلاستوسیست و متشکل از چندصد سلول است که در حال تکثیر و نقب زدن در دیوارهٔ رحم شماست. سلول‌های موجود در وسط این توپ در هفته‌های بعدی، جنین را تشکیل خواهند داد. رشد جنین در هفتهٔ سوم را اینجا ببینید.

رشد جنین در هفتهٔ چهارم بارداری

رویان یا جنین ابتدایی در هفتۀ چهارم بارداری تقریباً به اندازۀ یک دانه بلور نمک است که توده‌‌ای سلولی به طول یک میلی‌متر با وزنی در حدود ۰/۱۱ گرم خواهد بود. در این هفته سلول‌های درونی بلاستوسیست در دو لایۀ مجزا در حال شکل‌گیری است. رشد جنین در هفتهٔ چهار را همراه تصویر ببینید.

رشد جنین در هفتهٔ پنجم بارداری

در هفتۀ پنجم بارداری، رویان یا جنین ابتدایی تقریباً به اندازۀ یک دانه کنجد است که طولی حدود ۲ تا ۴ میلی‌متر و وزنی در حدود ۰/۱۹ گرم خواهد داشت و در حال شکل گرفتن و نزدیک شدن به ظاهر گلابی‌شکل یک جنین است. شیار عصبی در حال شکل‌گیری است. برای اطلاعات بیشتر رشد جنین در هفتهٔ پنج را ببینید.

رشد جنین در هفتهٔ ششم بارداری

در این هفته، رویان یا جنین ابتدایی شما تقریباً اندازۀ یک عدس است که طولی بین ۵ تا ۸ میلی‌متر و وزنی در حدود ۰/۲۸ گرم دارد. اولین نشانه‌‌های رشد چشم‌‌ها پدیدار می‌شود. زایده‌‌های کوچک دست و پای او جوانه می‌زند. قلب جنین شما طی این هفته، در هر دقیقه حدود ۱۵۰ بار می‌تپد. مطلب رشد جنین هفتهٔ شش را با عکس ببینید.

رشد جنین در هفتهٔ هفتم بارداری

در هفتۀ هفتم بارداری، رویان یا جنین ابتدایی تقریباً به اندازۀ یک نخود است که از سر تا انتها در حدود یک سانتی‌متر طول و تقریباً نیم گرم وزن خواهد داشت. اجزای صورت در این هفته با رشد چشم‌ها، دهان، سوراخ‌های بینی و گوش‌ها جزئیات دقیق‌تری پیدا می‌کند. مطلب رشد جنین هفتهٔ هفت را ببینید.

رشد جنین در هفتهٔ هشتم بارداری

در هفتۀ هشتم بارداری، رویان یا جنین ابتدایی تقریباً به اندازۀ یک فندق است که از سر تا انتها، طولی در حدود یک سانتی‌متر و نیم یا ۱۵ میلی‌متر و وزنی حدود یک گرم خواهد داشت. در این مرحله، مغز به سرعت در حال رشد است و اندازۀ آن در طول سه یا چهار روز آینده افزایش می‌یابد. رشد جنین هفتهٔ هشت را ببینید.

رشد جنین در هفتهٔ ۹ بارداری

از هفتۀ ۹ بارداری، رویان شما جنین نامیده می‌شود. جنین شما در این هفته تقریباً به اندازۀ یک گیلاس است که طولش از سر تا انتها در حدود ۲ سانتی‌متر و وزنش تقریباً ۲ گرم خواهد بود. اندازۀ کیسهٔ زرده کاهش می‌یابد و به زودی دیگر نیازی به آن نخواهد بود. رشد جنین هفتهٔ ۹ را ببینید.

رشد جنین در هفتهٔ ۱۰ بارداری

در هفتۀ ۱۰ بارداری، جنین تقریباً به اندازۀ یک شاه‌توت است که از سر تا انتهای نشیمنگاه، طولی در حدود ۳ سانتی‌متر و وزنی نزدیک به ۴ گرم خواهد داشت. نسبت بین بدن و سر در حال تغییر است و بدن جنین نیمی از جسم او را تشکیل می‌دهد. رشد جنین هفتهٔ ۱۰ را ببینید.

رشد جنین در هفتهٔ ۱۱ بارداری

در هفتۀ ۱۱ بارداری، جنین تقریباً به اندازۀ یک خرماست که از سر تا انتهای نشیمنگاه حدود ۴ سانتی‌متر و وزنش تقریباً ۸ گرم است. از اکنون تا هفتۀ ۲۰ بارداری که اندام‌های حیاتی شروع به رشد می‌کند، افزایش انداز‌ۀ جنین با سرعت کمتری پیش خواهد رفت. رشد جنین هفتهٔ ۱۱ را ببینید.

رشد جنین در هفتهٔ ۱۲ بارداری

از این هفته، دورۀ خطرناک نقص در رشد جنین رو به پایان است که به این ترتیب، خطر سقط جنین نیز تا حد زیادی کاهش می‌یابد. در هفتۀ ۱۲ بارداری، جنین در حالت جمع‌شده تقریباً به اندازۀ یک لیموترش است که از سر تا انتهای نشیمنگاه در حدود ۶ سانتی‌متر طول دارد و وزنش نزدیک به ۱۵ گرم خواهد بود. مطلب کامل رشد جنین هفتهٔ ۱۲ را با عکس ببینید.

رشد جنین در هفتهٔ ۱۳ بارداری

در سه ماهۀ اول، یک جنین کامل درون رحم شما شکل گرفته است و این مرحله از بارداری مرحلۀ تکامل جنین است. سه ماهۀ دوم، دورۀ رشد سریع جنین خواهد بود. در هفتۀ ۱۳ بارداری، جنین در حالت جمع‌شده تقریباً به اندازۀ یک گردو است که از سر تا انتهای نشیمنگاه حدود ۷ تا ۸ سانتی‌متر طول دارد و وزنش بین ۲۳ تا ۲۵ گرم است. مطلب رشد جنین هفتهٔ ۱۳ را ببینید.

ماه چهارم تا ششم: رشد جنین از هفتهٔ ۱۲ تا ۲۷

رشد جنین در هفتهٔ ۱4 بارداری

در هفتۀ ۱۴ بارداری، کودک در حالت جمع‌شده تقریباً به اندازۀ یک آلوی زرد است که از سر تا نشیمنگاه حدود ۸ تا ۹ سانتی‌متر خواهد بود و بین ۴۳ تا ۴۵ گرم وزن دارد. گردن کودک مشخص‌تر شده است، بنابراین سر دیگر چسبیده به شانه‌ها به نظر نمی‌رسد. رشد جنین هفتهٔ ۱۴ را ببینید.

رشد جنین در هفتهٔ ۱5 بارداری

در هفتۀ ۱۵ بارداری، کودک در حالت جمع‌شده تقریباً به اندازۀ یک شلیل است که از سر تا نشیمنگاه حدود ۹ تا ۱۰ سانتی‌متر است و وزنی در حدود ۷۵ گرم خواهد داشت. بدن از موهای نازکی پوشیده شده است که به نام کرک‌های جنینی شناخته می‌شود. رشد جنین هفتهٔ ۱۵ را ببینید.

رشد جنین در هفتهٔ ۱6 بارداری

در هفتۀ ۱۶ بارداری، کودک در حالت جمع‌شده تقریباً به اندازۀ یک هلو است که از سر تا نشیمنگاه در حدود ۱۲ سانتی‌متر خواهد بود و تقریباً ۱۰۰ گرم وزن دارد. در حال حاضر با داشتن ساختار استخوانی بیشتر در پشت و همچنین عضلات قوی‌تر، بدن صاف‌تر است و سر می‌تواند در یک موقعیت محکم‌تر حمایت شود. رشد جنین هفتهٔ ۱۶ را ببینید.

رشد جنین در هفتهٔ ۱7 بارداری

در هفتۀ ۱۷ بارداری، کودک در حالت جمع‌شده تقریباً به اندازۀ یک گلابی است که از سر تا انتهای نشیمنگاه در حدود ۱۴ سانتی‌متر طول دارد و به سرعت در حال افزایش وزن است. کودک یک سوم از وزن خود را فقط در حدود یک هفته به دست آورده است و در حال حاضر حدود ۱۵۰ گرم وزن دارد. مطلب مادرشو در مورد رشد جنین هفتهٔ ۱۷ را ببینید.

رشد جنین در هفتهٔ ۱8 بارداری

در هفتۀ ۱۸ بارداری، کودک در حالت جمع‌شده تقریباً به اندازۀ یک سیب است. قد کودک به رشد خود ادامه خواهد داد تا از سر تا انتهای نشیمنگاه به حدود ۱۵ سانتی‌متر برسد و وزن او نیز به حدود ۲۰۰ گرم خواهد رسید. اکنون گوش‌های کودک در محل نهایی خود قرار گرفته و ممکن است نمایان شدن آنها از دو طرف سر شروع شود. مطلب رشد جنین هفتهٔ ۱۸ را ببینید.

رشد جنین در هفتهٔ ۱9 بارداری

در هفتۀ ۱۹ بارداری، کودک در حالت جمع‌شده، تقریباً به اندازۀ یک فلفل دلمه‌ای است که طولش از سر تا انتهای نشیمنگاه در حدود ۱۷ سانتی‌متر و وزن او نیز نزدیک به ۲۵۰ گرم خواهد بود. سلول‌های عصبی در مغز باید مسیرهای پیچیده‌ای را تشکیل دهند. مطلب کمل‌تر رشد جنین هفتهٔ ۱۹ را ببینید.

رشد جنین در هفتهٔ 20 بارداری

در هفتۀ ۲۰ بارداری، کودک در حالت جمع‌شده، تقریباً به اندازۀ یک موز است که از سر تا نشیمنگاه در حدود ۲۶ سانتی‌متر طول دارد، اما تغییر واقعی کودک در وزن او اتفاق افتاده، که اکنون نزدیک به ۳۱۰ گرم است. در این زمان نه تنها دندان‌های شیری کودک زیر لثه‌ها تشکیل شده، بلکه دندان‌های دائمی او نیز اکنون در حال شکل‌گیری زیر لثه است. رشد جنین هفتهٔ ۲۰ را ببینید.

رشد جنین در هفتهٔ 21 بارداری

در هفتۀ ۲۱ بارداری از آنجا که پاها صاف‌تر شده است، می‌توان اندازۀ کودک را از سر تا پاشنۀ پا بررسی کرد. در این هفته، کودک در حالت جمع‌شده، تقریباً به اندازۀ یک هویج خواهد بود که طولی در حدود ۲۷ سانتی‌متر دارد و وزنی نزدیک به ۳۶۰ گرم خواهد داشت. رشد جنین هفتهٔ ۲۱ را ببینید.

رشد جنین در هفتهٔ 22 بارداری

در این هفته، کودک در حالت جمع‌شده، تقریباً به اندازۀ یک میوۀ بِه بزرگ است که از سر تا پاشنۀ پا حدود ۲۸ سانتی‌متر طول و نزدیک به ۴۵۰ گرم وزن دارد. کودک شما اکنون شبیه یک نسخۀ لاغر از یک نوزاد تازه متولدشده است که هنوز هم پوست شفاف و چروکیده‌ای دارد. رشد جنین هفتهٔ ۲۲ را ببینید.

رشد جنین در هفتهٔ 2۳ بارداری

در هفتۀ ۲۳ بارداری، کودک در حالت جمع‌شده، تقریباً به اندازۀ یک انبه بزرگ است که از سر تا پاشنۀ پا کمی بیشتر از ۲۸ سانتی‌متر طول و نزدیک به ۵۵۰ گرم وزن خواهد داشت. در طول ماه آینده با ظاهر شدن چربی زیر پوست و رشد سریع عضله‌ها، وزن کودک حدوداً دو برابر می‌شود. رنگ‌دانه‌ها کم‌کم در پوست ظاهر می‌شود. رشد جنین هفتهٔ ۲۳ را ببینید.

رشد جنین در هفتهٔ 24 بارداری

در هفتۀ ۲۴ بارداری، کودک در حالت جمع‌شده، تقریباً به اندازۀ یک کاهوپیچ کوچک است که از سر تا پاشنۀ پا حدود ۳۰ سانتی‌مترطول دارد و وزنی حدود ۶۰۰ گرم خواهد داشت. کودک از این پس، هر هفته حدود ۹۰ گرم وزن اضافه خواهد کرد. رشد جنین هفتهٔ ۲۴ را ببینید.

رشد جنین در هفتهٔ 25 بارداری

در هفتۀ ۲۵ بارداری، کودک در حالت جمع‌شده، تقریباً به اندازۀ یک گریپ‌فروت بزرگ است که از سر تا پاشنۀ پا در حدود ۳۴ سانتی‌متر طول و نزدیک به ۶۹۰ گرم وزن خواهد داشت. از آنجا که او در حال حاضر مقداری چربی نوزادی دارد، پوستی صاف‌تر و چین‌وچروک کمتری خواهد داشت. رشد جنین هفتهٔ ۲۵ را ببینید.

رشد جنین در هفتهٔ 26 بارداری

در هفتۀ ۲۶ بارداری، کودک در حالت جمع‌شده، تقریباً به اندازۀ یک خوشه ذرت است و از سر تا پاشنۀ پا در حدود ۳۶ سانتی‌متر طول و حدود ۷۶۰ گرم وزن دارد. هر پای او اکنون می‌تواند حدود ۵ سانتی‌متر طول داشته باشد. وزنش باز هم بیشتر خواهد شد و مغز او نیز رشد بسیار بیشتری خواهد کرد. رشد جنین هفتهٔ ۲۶ را ببینید.

رشد جنین در هفتهٔ 27 بارداری

در این هفته، کودک در حالت جمع‌شده، تقریباً به اندازۀ یک گرمک کوچک است که از سر تا پاشنۀ پا در حدود ۳۶ سانتی‌متر و نیم طول و نزدیک به ۸۷۵ گرم وزن خواهد داشت. بدن کودک فربه شده است و ماهیچه‌ها به رشد خود ادامه می‌دهند. رشد جنین هفتهٔ ۲۷ را ببینید.

ماه هفتم تا نهم: رشد جنین از هفتهٔ ۲۸ تا ۴۰

رشد جنین در هفتهٔ 2۸ بارداری

شما به سه ماهۀ سوم بارداری رسیده‌اید. در این هفته، کودک در حالت جمع‌شده، تقریباً به اندازۀ یک نارگیل است که از سر تا پاشنۀ پا حدود ۳۷ سانتی‌متر و نیم طول و در حدود یک کیلوگرم وزن دارد. چربی بدن کودک اکنون حداکثر ۳ درصد است و پای او می‌تواند حدود ۵ سانتی‌متر و نیم طول داشته باشد. رشد جنین هفتهٔ ۲۸ را ببینید.

رشد جنین در هفتهٔ 2۹ بارداری

در هفتۀ ۲۹ بارداری، کودک در حالت جمع‌شده، تقریباً به اندازۀ یک کلم قرمز است که قد او از سر تا پاشنۀ پا حدود ۳۸ سانتی‌متر و نیم و وزنش نزدیک به یک کیلو و ۱۵۰ گرم خواهد بود. با تجمع لایه‌های چربی در بدن، کودک فربه‌تر ‌می‌شود. سر نیز به مرور بزرگ‌تر ‌می‌شود تا فضای کافی برای ادامۀ رشد مغز فراهم شود. رشد جنین هفتهٔ ۲۹ را ببینید.

رشد جنین در هفتهٔ ۳۰ بارداری

در هفتۀ ۳۰ بارداری، کودک در حالت جمع‌شده، تقریباً به اندازۀ یک بادمجان است. قد او حدود ۴۰ سانتی‌متر و وزنش حدود یک کیلو و ۴۰۰ گرم خواهد بود. سر همچنان بزرگ‌تر می‌شود تا با اندازۀ مغز مطابقت داشته باشد. در هشت هفتۀ آینده، حجم چربی بدن فرزند شما افزایش می‌یابد. این بافت چربی برای کمک به کنترل دمای بدن ضروری است. رشد جنین هفتهٔ ۳۰ را ببینید.

رشد جنین در هفتهٔ ۳۱ بارداری

در هفتۀ ۳۱ بارداری، کودک در حالت جمع‌شده، تقریباً به اندازۀ یک گل‌کلم است. قد فرزند شما از نوک سر تا کف پا حدود ۴۲ سانتی‌متر و وزن او حدود یک کیلو و ۶۰۰ گرم ‌خواهد بود. هنوز برخی اندام‌ها در حال تکامل یافتن هستند، اما رشد فرزند شما از این هفته بر افزایش ذخایر چربی و توده‌های ماهیچه‌ای متمرکز ‌می‌شود. رشد جنین هفتهٔ ۳۱ را ببینید.

رشد جنین در هفتهٔ ۳۲ بارداری

در هفتۀ ۳۲ بارداری، فرزند شما در حالت جمع‌شده، تقریباً به اندازۀ یک کلم‌پیچ است و قدی در حدود ۴۳ سانتی‌متر و وزنی نزدیک به یک کیلو و ۸۰۰ گرم دارد. با ضخیم‌تر شدن لایۀ چربی زیر پوست که تنه و اعضای بدن را احاطه می‌کند، فرزند شما بزرگ‌تر می‌شود و قطر سر او به حدود ۱۰ سانتی‌متر می‌رسد. رشد جنین هفتهٔ ۳۲ را ببینید.

رشد جنین در هفتهٔ ۳۳ بارداری

در هفتۀ ۳۳ بارداری، کودک در حالت جمع‌شده، تقریباً به اندازۀ یک آناناس است. قد او حدود ۴۴ سانتی‌متر و وزن او نزدیک به ۲ کیلوگرم است. استخوان‌ها که قبلاً انعطاف‌پذیر بوده‌اند حالا محکم‌تر ‌می‌شوند و تبدیل به استخوان سخت ‌خواهند شد. رشد جنین هفتهٔ ۳۳ را ببینید.

رشد جنین در هفتهٔ ۳۴ بارداری

در هفتۀ ۳۴ بارداری، کودک در حالت جمع‌شده، تقریباً به اندازۀ یک طالبی بزرگ است که حدود ۴۶ سانتی‌متر طول و نزدیک به ۲ کیلو و ۴۰۰ گرم وزن دارد. با انباشت چربی بیشتر در تنه، بازوها و پاها همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد. او اکنون قادر به خوابیدن با چشمان بسته و باز نگه داشتن چشم‌ها در اوقات بیداری است. رشد جنین هفتهٔ ۳۴ را ببینید.

رشد جنین در هفتهٔ ۳۵ بارداری

در هفتۀ ۳۵ بارداری، کودک در حالت جمع‌شده، تقریباً به اندازۀ یک بوتۀ کرفس است که در حدود ۴۷ سانتی‌متر طول و نزدیک به ۲ کیلو و ۷۰۰ گرم وزن دارد. پاها و بازوها گرد و فربه به نظر می‌آیند، زیرا انباشت لایه‌های چربی در بدن همچنان ادامه دارد، اما هنوز چربی کافی در بدن کودک وجود ندارد تا در صورت تولد در این هفته، او را گرم نگه دارد. رشد جنین هفتهٔ ۳۵ را ببینید.

رشد جنین در هفتهٔ ۳۶ بارداری

در هفتۀ ۳۶ بارداری، کودک در حالت جمع‌شده، تقریباً به اندازۀ یک کلم‌بروکلی است. قد او حدود ۴۸ سانتی‌متر و نزدیک به ۲ کیلو و ۸۰۰ گرم وزن دارد، اما به یاد داشته باشید که همۀ نوزادان با یک وزن و اندازه متولد نمی‌شوند. کودک در این زمان کاملاً شکل گرفته و آمادۀ تنفس هوا و هضم شیر مادر است. رشد جنین هفتهٔ ۳۶ را ببینید.

رشد جنین در هفتهٔ ۳7 بارداری

در هفتۀ ۳۷ بارداری، فرزندتان در حالت جمع‌شده، تقریباً به اندازۀ یک کاهو رسمی است. وزن کودک در هفتۀ ۳۷ نزدیک به ۳ کیلوگرم و طول او از سر تا پا در حدود ۴۹ سانتی‌متر است. سر کودک اکنون در حفرۀ لگن شما قرار دارد و توسط استخوان‌های لگنتان احاطه و محافظت می‌شود. این وضعیت فضای ضروری برای پاها و باسن در حال رشد او باز می‌کند. رشد جنین هفتهٔ ۳۷ را ببینید.

رشد جنین در هفتهٔ ۳۸ بارداری

در هفتۀ ۳۸ بارداری، کودک که برای ورود به جهان خارج از رحم آماده می‌شود، در حالت جمع‌شده، تقریباً به اندازۀ یک خربزه است. قد او حدود ۵۰ سانتی‌متر خواهد بود و نزدیک به ۳ کیلو و ۲۰۰ گرم وزن دارد. بدن او با تجمع چربی، به اضافه کردن وزن ادامه می‌دهد و قد او نیز احتمالاً کمی ‌بلندتر می‌شود. رشد جنین هفتهٔ ۳۸ را ببینید.

رشد جنین در هفتهٔ ۳۹ بارداری

در این هفته، کودک شما در حالت جمع‌شده، تقریباً به اندازۀ یک کدو حلوایی است. قد متوسط کودکتان در هفتۀ ۳۹ بارداری، ۵۱ سانتی‌متر و وزن او حدود ۳ کیلو و ۴۰۰ گرم خواهد بود. قطر سر کودک نیز حدود ۱۰ سانتی‌متر است. وزن فرزند شما تا پیش از روز تولد کمی بیشتر می‌شود و پوست او روشن‌تر و ضخیم‌تر خواهد شد. رشد جنین هفتهٔ ۳۹ را ببینید.

رشد جنین در هفتهٔ ۴۰ بارداری

کودکی که در هفتۀ ۴۰ بارداری متولد می‌شود، در حالت جمع‌شده تقریباً اندازۀ یک هندوانه است که معمولاً ۵۱ سانتی‌متر قد و ۳ کیلو و ۵۰۰ گرم وزن دارد. حدود ۱۵ درصد بدن او را بافت چربی تشکیل می‌دهد. بخش زیادی از وِرنیکس یا مادۀ سفید و چربی که سطح پوست کودک را می‌پوشاند، از بین رفته است و اگر فرزند شما دیرتر از هفتۀ ۴۰ بارداری متولد شود که اتفاق شایعی است. رشد جنین هفتهٔ ۴۰ را ببینید.

هفته به هفتهٔ رشد جنین‌های دوقلو

اگر دوقلو باردارید، مطالب زیر را ببینید تا بدانید فرزندان شما چطور رشد می‌کنند:

سه هفتگی: لانه‌گزینی دوقلوها

دوقلوهای ناهمسان که به آنها دوقلوهای دوتخمکی نیز گفته می‌شود، شایع‌ترین نوع دوقلو هستند. هر کودک از یک تخمک بارور جداگانه به نام زیگوت به وجود می‌آید. تا سه هفتگی، هر زیگوت به توپی مشتکل از چند صد سلول که بلاستوسیست نامیده می‌شود، تبدیل شده و در حال لانه‌گزینی در دیواره‌ٔ رحم است. مطلب کامل رشد جنین دوقلو در سه هفتهٔ اول را ببینید.

چهار هفتگی: رویان‌های دوقلو

دوقلوها اکنون جنین هستند و از دو لایه سلول تشکیل شده‌اند که تمام اندام‌ها و اعضای بدن از آنها به وجود می‌آیند. تا هفته‌ٔ آینده، هر جنین کیسه‌ٔ آمنیوتیک و جفت خود را خواهد داشت. مطلب کامل و تصویر رشد جنین دوقلو در هفتهٔ چهارم را ببینید.

هشت هفتگی: رویان‌های دوقلو

دوقلوها در هشت هفتگی دست و پاهایی دارند که خم می‌شوند. قلب آنها دو هفته است که می‌تپد. سلول‌های عصبی مغز انشعاب پیدا می‌کنند تا با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. تصویر هشت هفتگی جنین‌های دوقلو را ببینید.

۱۲ هفتگی: دوقلوها در رحم

دوقلوهای شما مشغول لگد زدن و کش دادن بدن خود هستند. دست‌های آنها روی قلبشان به هم می‌رسد و ناخن‌های کوچکشان شروع به درآمدن کرده‌اند. پلک روی چشم‌هایشان را می‌پوشاند. جوانه‌های دندان‌ها در حال رویش در لثه‌ها هستند. تصویر جنین‌های دوقلوی ۱۲ هفته‌ای را ببینید.

۱۶ هفتگی: دوقلوها در رحم

حالا کودکان شما اثر انگشت منحصربه‌فرد خود را پیدا کرده‌اند. آنها می‌توانند صورتشان را در هم بکشند و چشم‌هایشان را ریز کنند و شروع به دفع مایعات آمنیوتیکی کرده‌اند که بلعیده‌اند. در حین سونوگرافی می‌توانید اندام‌های جنسی آنها را ببینید. تصویر جنین‌های دوقلوی ۱۶ هفته‌ای را ببینید.

۲۰ هفتگی: دوقلوها در رحم

با دوقلوهای خودتان حرف بزنید. آنها ممکن است اکنون بتوانند صدای شما را بشنوند. موهای سرشان جوانه زده است. پوست آنها برای محافظت در برابر استحمام طولانی‌مدت خود در مایع آمنیوتیک، پوشش روغنی چرب و سفیدی ایجاد کرده است. مطلب و تصویر رشد جنین‌های دوقلو در هفتهٔ ۲۰ را ببینید.

۲۴ هفتگی: دوقلوها در رحم

ابروهای کودکان شما در حال درآمدن است. جوانه‌های دندان‌های شیری و دائمی در جای خود قرار دارند و جوانه‌های چشایی ممکن است کار کنند. پوست آنها، صرف‌نظر از اینکه پس از تولد چه رنگی باشد، اکنون قرمز و چروکیده است.

مطلب و تصویر رشد جنین‌های دوقلو در هفتهٔ ۲۴ را ببینید.

۲۸ هفتگی: دوقلوها در رحم

دوقلوهای شما می‌توانند پلک‌های خود را که اکنون صاحب مژه شده‌اند، باز کنند. در زیر پوست، لایه‌های چربی در حال جمع شدن است و این باعث صاف شدن پوستشان می‌شود. آنها می‌توانند انگشتان خود را بمکند و شما ممکن است سکسکه کردن آنها را احساس کنید.

مطلب و تصویر رشد جنین‌های دوقلو در ۲۸ هفتگی را ببینید.

۳۲ هفتگی: دوقلوها در رحم

ناخن‌ها اکنون انگشتان دست و پای کودکان شما را می‌پوشاند. دست‌ها، پاها و تنه‌ٔ آنها پر می‌شود. برخی از کودکان اکنون حتی سری پرمو دارند. بیشتر دوقلوها طی چند هفته‌ٔ آینده متولد می‌شوند.

مطلب و تصویر رشد جنین‌های دوقلو در ۳۲ هفتگی را ببینید.

۳۶ هفتگی: دوقلوها در رحم

میانگین سن حاملگی دوقلوها هنگام تولد ۳۶ هفته است. ریه‌ها تا ۳۴ هفتگی کاملاً رشد کرده است. آنها چند هفته‌ٔ آخر، خود را صرف ساختن لایه‌های چربی و وزن‌گیری می‌کنند. وزن دوقلوهای تازه متولدشده به طور متوسط ۲ کیلو و ۵۰۰ گرم است.

مطلب و تصویر رشد جنین‌های دوقلو در ۳۶ هفتگی را ببینید.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید

مقاله مرتبط