رشد جنین دوقلو در ۲۸ هفتگی

رشد جنین دوقلو در ۲۸ هفتگی

کودکان شما به ۲۸ هفتگی خود رسیده‌اند. در این مطلب با رشد دوقلوهای ۲۸ هفته‌ای در رحم آشنا شوید. با داشتن یک اپ بارداری مناسب، هفته به هفته‌های بارداری و رشد جنین خود را با دقت بیشتری دنبال کنید.

رشد دوقلوها در رحم: ۲۸ هفتگی

حالا باید حرکات دوقلوهای خود را به طور نسبتاً منظم احساس کنید. رشد دوقلوها به ترتیب زیر ادامه دارد:

چشم: نوزادان شما اکنون مژه دارند و اگر نور مداوم و درخشانی در دنیای بیرون وجود داشته باشد، سر خود را به سمت آن می‌چرخانند.

پلک: دوقلوهای شما می‌توانند پلک‌های خود را باز کنند.

چربی: با آماده شدن برای زندگی در خارج از رحم، لایه‌های چربی شروع به تشکیل شدن زیر پوست می‌کند و این باعث صاف شدن پوستشان می‌شود.

سکسکه: آنها می‌توانند انگشتان خود را بمکند و شما ممکن است سکسکه کردن آنها را احساس کنید.

رشد جنین تک‌قلو در هفتهٔ ۲۸ را دقیق و کامل ببینید.

از وضعیت بارداری، تغذیه و نکات مهم هفتهٔ ۲۸ بارداری خودتان آگاه باشید.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید

مقاله مرتبط