رشد جنین دوقلو در یک تا سه هفتگی

رشد جنین دوقلو در یک تا سه هفتگی

در هفته‌های اول تا سوم بارداری دوقلویی در رحم مادر چه می‌گذرد و جنین‌های ابتدایی چطور تشکیل می‌شوند؟ در این مطلب با رشد جنین در هفته‌های اول تا سوم بارداری دوقلو آشنا شوید. شما همچنین می‌توانید با داشتن یک اپ بارداری مناسب، هفته به هفته‌های بارداری خود را با دقت بیشتری دنبال کنید.

هفتهٔ اول بارداری دوقلو

این هفته، هفتهٔ اول سن بارداری شماست اما در حقیقت هنوز باردار نیستید. ممکن است گیج‌کننده به نظر برسد اما بارداری معمولاً حدود دو هفته پس از شروع آخرین قاعدگی اتفاق می‌افتد. این بدان معنی است که هرچند پریود شما بخشی از هفته‌های بارداری‌ محسوب می‌شود اما در آن زمان هنوز جنینی وجود ندارد.

پزشک از اولین روز آخرین قاعدگی‌تان، بارداری و تاریخ زایمان شما را ارزیابی می‌کند. در حال حاضر، بدن شما فقط مشغول آماده شدن برای بارداری خواهد بود، یعنی رحم شما در حال ضخیم شدن است تا بتواند تخمک بارور شما را در خود نگه دارد و تغذیه کند. اکنون زمان صبر و مراقبت از خودتان است و شما ۴۰ هفتهٔ دیگر پیش رو دارید!

هفتهٔ اول بارداری خودتان را ببینید.

لانه‌گزینی دوقلوها: هفتهٔ اول تا سوم

بعضی از دوقلوها کاملاً شبیه به هم هستند و بعضی از آنها شباهتی یا شباهت چندان زیادی با یکدیگر ندارند. این اتفاق به علت نوع تشکیل جنین‌هاست و از این لحاظ دوقلوها را به دو دسته تقسیم می‌کند، یعنی دوقلوهای همسان و دوقلوهای غیرهمسان.

دوقلوهای ناهمسان که به آنها دوقلوهای دوتخمکی نیز گفته می‌شود شایع‌ترین نوع دوقلو هستند. هر کودک از یک تخمک بارور جداگانه به نام زیگوت به وجود می‌آید. تا سه هفتگی، هر زیگوت به توپی مشتکل از چند صد سلول که بلاستوسیست نامیده می‌شود، تبدیل و در حال لانه‌گزینی در دیوارهٔ رحم است. اما این اتفاق چطور می‌افتد؟

فرایند آزادسازی تخمک، لقاح آن با اسپرم، لانه‌گزینی تخمک لقاح‌یافته در رحم و در نهایت رشد را شکل می‌دهد. هر ماه در داخل تخمدان‌ها، تعدادی تخمک شروع به رشد در کیسه‌هایی پر از مایع به نام فولیکول می‌کنند. در نهایت یکی از تخمک‌ها از فولیکول آزاد می‌شود که به این اتفاق تخمک‌گذاری می‌گویند. تخمک‌گذاری حدوداً دو هفته پیش از آغاز دورۀ عادت ماهانه اتفاق می‌افتد. پس از این که تخمک از فولیکول آزاد شد، فولیکول تبدیل به کیستی به نام جسم زرد می‌شود. جسم زرد شروع به ترشح هورمونی می‌کند که این هورمون باعث افزایش ضخامت دیوارۀ رحم و به این ترتیب رحم برای حضور تخمک بارور آماده خواهد شد.

بعد از نزدیکی جنسی، اسپرم از دهانۀ رحم وارد رحم می‌شود و به سمت لوله‌های رحم حرکت می‌کند. اگر یکی از اسپرم‌هایی که توانسته است به لولۀ رحم برسد، به تخمک نیز برسد و وارد آن شود، می‌تواند تخمک را بارور کند. در این حالت دیوارۀ خارجی تخمک تغییر حالت می‌دهد و اجازۀ ورود اسپرم دیگری را نخواهد داد.

هنگامی که اسپرم تخمک را بارور می‌کند، تخمک لقاح می‌یابد و به یک زیگوت تبدیل می‌‌شود. به عبارت دیگر، زیگوت تخمک لقاح‌یافته توسط اسپرم است. این زیگوت ۴۶ کروموزوم دارد که جنسیت و ویژگی‌های فیزیکی جنین را تعیین می‌‌کند که ۲۳ کروموزوم مربوط به مرد و ۲۳ کروموزوم مربوط به زن است. ژن‌ها و جنسیت جنین در لحظۀ لقاح تعیین می‌شود. اگر اسپرم دارای کروموزوم Y باشد، کودک شما پسر و اگر دارای کروموزوم X باشد، فرزندتان دختر خواهد بود. اما گاهی خود این زیگوت ممکن است به دو زیگوت تقسیم شود و دو جنین رشد کنند. این دوقلوها همسان هستند، زیرا یک کروموزوم مشابه خواهند داشت و جنسیت یکسانی نیز دارند.

حالا اگر دو زیگوت از دو تخمک بارور یا تخمک لقاح‌یافته داشته باشید، آنها از لوله‌های فالوپی به سمت پایین می‌روند و در رحم قرار می‌گیرند. این دوقلوها یکسان نیستند و ممکن است جنسیت‌های متفاوتی هم داشته باشند.

رشد جنین‌های دوقلو: یک تا سه هفتگی

موارد بالا اتفاقی است که از هفته‌های اول تا سوم تقویمی شروع بارداری دوقلویی شما از آزادسازی تخمک و لقاح تا تشکیل جنین ابتدایی خواهد افتاد و تشکیل و رشد جنین‌ها تا هفتهٔ سوم به شکل زیر است:

کیسه‌ٔ آمنیوتیک: مایع آمنیوتیک شروع به جمع شدن در این حفره می‌کند که به زودی جنین را در بر می‌گیرد و به کیسه‌ٔ آب یا کیسه‌ٔ آمنیوتیک تبدیل می‌شود.

بلاستوسیست: هر کدام از کودکان آینده در حال ایجاد توپ کوچکی متشکل از چند صد سلول است که به سرعت در حال تکثیر هستند. به این توپ بلاستوسیست گفته می‌شود.

رویان: سلول‌هایی که به رویان تبدیل می‌شوند، شروع به آرایش خود به صورت دو لایه‌ٔ پنکیک‌مانند می‌کنند.

سلول‌های جفت: این سلول‌ها به زودی جفت‌ها را تشکیل می‌دهند. در حال حاضر آنها در حال تولید گنادوتروپین انسانی یا hCG، یعنی هورمونی هستند که نتیجهٔ آزمایش بارداری را مثبت می‌کند.

پوشش دیواره‌ٔ رحم: بلاستوسیست‌ها شروع به لانه‌گزینی در پوشش مملو از خون رحم می‌کنند. مادر باردار ممکن است در اواخر هفته کمی لکه‌بینی داشته باشد که احتمالاً ناشی از لانه‌گزینی بلاستوسیست‌ها در پوشش مملو از خون رحم است.

کیسهٔ زرده: این حفره به زودی کیسهٔ زرده خواهد بود که گلبول‌های قرمز خون کودکان شما را تولید می‌کند و تا آماده شدن جفت، مواد مغذی را به آنها تحویل می‌دهد.

رشد جنین تک‌قلو در هفتهٔ اول را دقیق و کامل ببینید.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید

مقاله مرتبط