وضعیت قرارگیری دوقلوها در رحم: با چه روشی زایمان می‌شوید؟

وضعیت قرارگیری دوقلوها در رحم: با چه روشی زایمان می‌شوید؟

نمایش‌های جنینی دوقلوها یا وضعیت قرارگیری جنین در رحم به چه معناست و چه تأثیری روی زایمان دارد؟ در این مطلب با حالت‌های مختلف قرارگیری جنین‌های دوقلو در رحم آشنا شوید.

وضعیت‌ قرارگیری جنین‌های دوقلو

نحوه‌ یا وضعیت قرارگیری کودکان در رحم در بدو تولد، توسط آن بخشی از بدن که زودتر بیرون خواهد آمد تعیین می‌شود و می‌تواند روی نحوه‌ٔ زایمان دوقلوها تأثیر بگذارد.

در زمان زایمان، بیشتر دوقلوها سر به پایین، یعنی وضعیت ورتکس (Vertex) یا سفالیک (Cephalic) هستند، اما یک یا هر دوی کودکان می‌توانند در وضعیت وارونهٔ پا-اول یا باسن-پایین، یعنی وضعیت بریچ (Breech) یا وضعیت عرضی یا ترانسورس (Transverse) نیز باشند.

وقتی هر دو کودک سر به پایین هستند، بیشتر پزشکان توصیه می‌کنند برای زایمان طبیعی تلاش کنید اما اگر اولین دوقلوی شما، یعنی جنینی که در قسمت پایین‌تر رحم است و اول به دنیا می‌آید سر به پایین نباشد، به احتمال خیلی زیاد یک سزارین برنامه‌ریزی‌‌شده خواهید داشت، چون در طول سه ماه آخر بارداری، ماما یا پزشک شما یک سونوگرافی را برای بررسی وضعیت قرارگیری جنینی کودکان شما انجام می‌دهد تا ببیند کودکان شما در کدام یک از وضعیت‌های زیر قرار دارند.

وضعیت سر پایین، سر پایین

وضعیت سر پایین، سر پایین یا ورتکس، ورتکس (vertex, vertex)، یعنی هر دو جنین سر پایین هستند که شایع‌ترین وضعیت قرارگیری جنینی برای دوقلوها و امیدوارکننده‌ترین نوع برای زایمان طبیعی است. اگرچه دوقلوها می‌توانند در رحم بچرخند، اما اگر در ۲۸ هفتگی سرشان به سمت پایین باشد، احتمالاً همین‌طور هم خواهند ماند.

وضعیت سر پایین سر پایین یا ورتکس ورتکس

وضعیت سر پایین، باسن پایین

وضعیت سر پایین، باسن پایین یا ورتکس، بریچ (vertex, breech) زمانی است که یکی از دوقلوها سر به پایین باشد اما دیگری نباشد. در چنین وضعیتی بعضی از پزشکان به مادر اجازه می‌دهند که ابتدا برای زایمان طبیعی تلاش کند، اما برخی دیگر معتقدند که انجام سزارین برنامه‌ریزی‌شده بهترین راه برای زایمان است. اگر نزدیک‌ترین کودک به کانال زایمان در وضعیت بریچ باشد، احتمالاً سزارین خواهید داشت.

اگر قلی را که در وضعیت ورتکس است به صورت طبیعی زایمان کنید، امکان دارد پزشک بتواند کودک بریچ را نیز از همان طریق به دنیا بیاورد. برخیپزشکان ماهر سعی خواهند کرد که ابتدا کودک بریچ را در حالت سر به پایین قرار دهند. در غیر این صورت، قل دوم با انجام سزارین به دنیا می‌آید.

در یک مطالعه روی زنانی که با یک قل ورتکس و یک قل غیرورتکس اقدام به زایمان طبیعی کردند، تقریباً از هر چهار نفر یک نفر برای قل دوم سزارین داشت.

وضعیت باسن پایین، باسن پایین

باسن پایین، باسن پایین یا بریچ، بریچ (breech, breech) هنگامی است که هر دو کودک در وضعیت بریچ هستند. در این حالت زایمان به روش سزارین برنامه‌ریزی‌شده توصیه می‌شود.

وضعیت سر پایین، عرضی یا ورتکس، ترانسورس

وضعیت سر پایین، عرضی یا ورتکس، ترانسورس (vertex, transverse)، زمانی اتفاق می‌افتد که یکی از قل‌ها به صورت عرضی یا مورب قرار گرفته است. در این حالت، احتمال این که این کودک با پیشرفت فرایند زایمان، تغییر موقعیت دهد وجود دارد و ممکن است بتوانید هر دو کودک را به شکل طبیعی زایمان کنید.

وضعیت باسن پایین، عرضی یا بریچ، ترانسورس

وضعیت باسن پایین، عرضی یا بریچ، ترانسورس (breech, transverse) وقتی است که قل پایین‌تر در رحم به صورت بریچ یا عرضی است که در ۲۵ درصد موارد اتفاق می‌افتد. در چنین حالتی پزشکتان احتمالاً معتقد است که شما باید سزارین شوید.

وضعیت عرضی، عرضی یا ترانسورس، ترانسورس

وضعیت عرضی، عرضی یا ترانسورس، ترانسورس (transverse, transverse)، زمانی است که هر دو کودک به صورت افقی باشند. در چنین وضعیتی تقریباً قطعی است که شما سزارین خواهید داشت.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید

مقاله مرتبط