رشد جنین در هفتهٔ سوم

رشد جنین در هفتهٔ سوم

کودک آیندهٔ شما در هفتهٔ سوم بارداری در حال شکل‌گیری به حالت توپی بسیار کوچک به نام بلاستوسیست و متشکل از چند صد سلول است که در حال تکثیر و نقب زدن در دیوارهٔ رحم شماست. سلول‌های موجود در وسط این توپ در هفته‌های بعدی، جنین را تشکیل خواهند داد. سلول‌های بیرونی آن به جفت تبدیل می‌شوند. جفت همان ارگان شبیه پنکیک است که اکسیژن و مواد مغذی را به کودک شما می‌رساند و مواد زاید را دفع می‌کند.

بلاستیوسیست کوچک شما، اکسیژن و مواد مغذی خود را از طریق یک سیستم گردشی ابتدایی‌ متشکل از تونل‌های بسیار ریزی دریافت می‌کند که جنین در حال رشد را به رگ‌های خونی موجود در دیوارهٔ رحم شما وصل می‌کند. مواد زاید هم از همین طریق دفع می‌شود و بعداً جفت این وظیفه را به عهده می‌گیرد.

شما در کدام هفتهٔ بارداری هستید؟ مقالهٔ کامل مادرشو را در مورد جدول زمانی رشد جنین ببینید تا بتوانید وارد هفتهٔ بارداری خودتان شوید. تا بتوانید وارد هفتهٔ بارداری خودتان شوید. 

با دوستانتان به اشتراک بگذارید

مقاله مرتبط