سی و هفت هفته با بارداری

سی و هفت هفته با بارداری

دوران بارداری شامل ۹ ماه است که به سه بخش سه ماهه تقسیم شده است. برای راحتی بیشتر مادران عزیز از تمام هفته‌های بارداری‌شان و مراحل رشد جنینشان، در این مطلب می‌توانید با هر کدام از هفته‌های بارداری و هفته‌های رشد جنین آشنا شوید.

سه ماه اول بارداری

باردار شدن شما را تبریک می‌گوییم. شما با با کلیک روی هر کدام از لینک‌های زیر می‌توانید به صفحهٔ مربوطه در رابطه با وضعیت مادر در آن هفته از سه ماههٔ اول بارداری و رشد جنین طی آن هفته بروید:

سه ماه دوم بارداری

اگر شما هم در سه ماههٔ دوم بارداری یا نزدیک به آن هستید می‌توانید با کلیک روی هر کدام از لینک‌های زیر به صفحهٔ مربوطه در مورد هفتهٔ بارداری خود و چگونگی رشد جنین طی آن هفته بروید:

سه ماه سوم بارداری

اگر در سه ماههٔ سوم بارداری هستید، با کلیک روی هر کدام از لینک‌های زیر می‌توانید به صفحهٔ مربوطه در رابطه با آن هفته از بارداری‌ و رشد جنین طی همان هفته بروید:

با دوستانتان به اشتراک بگذارید

مقاله مرتبط