رشد جنین در هفتهٔ دوم

رشد جنین در هفتهٔ دوم

در هفتهٔ دوم بارداری در واقع هنوز هیچ اتفاقی برای کودک آیندهٔ شما نیفتاده است ولی بدن مادر در حال اولین آمادگی‌ها برای حضور اوست. در طول چند روز گذشته، افزایش استروژن و پروژسترون موجب ضخیم شدن دیوارهٔ رحم شما برای جای دادن یک تخمک بارور شده است. در همان زمان، در تخمدان‌ها، تخمک‌ها در کیسه‌های مملو از مایعی به نام فولیکول‌ها در حال بالغ شدن هستند. هنگامی که تخمک‌گذاری می‌کنید، یک تخمک از فولیکول خود بیرون می‌زند و از تخمدان به لوله رحمی حرکت داده می‌شود. همچنین لزوماً تخمک‌گذاری دقیقاً در وسط چرخهٔ قاعدگی رخ نمی‌دهد. برای مثال، برای زنانی که چرخهٔ ۲۸ روزه دارند، تخمک‌گذاری آنها می‌تواند در هر زمانی بین روزهای ۹ و ۲۱ چرخه رخ دهد.

اگر طی ۲۴ ساعت آینده، یکی از تقریباً ۲۵۰ میلیون اسپرم موجود در انزال موفق به شنا کردن از راه واژن و رساندن خود از طریق دهانهٔ رحم تا رحم و سپس به داخل لولهٔ رحمی و نفوذ در تخمک شود، تخمک شما بارور خواهد شد. حدود ۴۰۰ اسپرم در سفر ۱۰ ساعته تا تخمک زنده می‌مانند، اما معمولاً این تنها یک اسپرم است که موفق به نقب زدن در غشای خارجی تخمک می‌شود. طی ۱۰ تا ۳۰ ساعت بعد، هستهٔ اسپرم با هستهٔ تخمک ادغام می‌شود و آنها مواد ژنتیکی‌شان را ترکیب می‌کنند. اگر اسپرم حامل یک کروموزوم Y باشد، فرزند شما پسر خواهد بود. اگر اسپرم حامل کروموزوم X باشد، شما یک دختر خواهید داشت. تخمک بارور شما، زیگوت یاخته‌ٔ تخم نامیده می‌شود.

سه یا چهار روز طول می‌کشد تا تخمک از لولهٔ رحمی به رحم برسد و در طول مسیر به ۱۰۰ سلول یکسان یا بیشتر تقسیم شود. وقتی وارد رحم می‌شود، آن را بلاستوسیست می‌نامند. یک یا دو روز بعد، بلاستوسیست شروع به لانه‌گزینی در پوشش ضخیم دیوارهٔ رحم می‌کند یعنی جایی که در آن به رشد و تقسیم ادامه می‌دهد.

همچنین شما می‌توانید با استفاده از تقویم بارداری موجود در اپلیکیشن بارداری و وارد کردن اولین روز پریود از آخرین عادت ماهانهٔ خودتان، روز و تاریخ زایمانتان را به دست آورید و تمام هفته‌های بارداری و مراحل رشد کودکتان را با تصویر ببینید.

شما در کدام هفتهٔ بارداری هستید؟ مقالهٔ مادرشو را در مورد جدول زمانی رشد جنین ببینید تا بتوانید وارد هفتهٔ بارداری خودتان شوید.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید

مقاله مرتبط