هفتهٔ سوم بارداری

هفتهٔ سوم بارداری

در هفتهٔ سوم بارداری چه اتفاقاتی می‌افتد؟ در این مطلب می‌توانید با هفتهٔ سوم بارداری، تغییرات بدنتان در این روزها و کاشت و رشد جنین ابتدایی در هفتهٔ سوم بارداری آشنا شوید.

تغییرات زندگی و بدن شما

بیشتر زنان در سه هفتگی دوران بارداری تغییری احساس نمی‌کنند، اما برخی از آنها ممکن است اندکی لکه‌بینی لانه‌گزینی را ببینند یا علائم اولیهٔ بارداری مثل خستگی، سینه‌های حساس به لمس، تهوع، حس بویایی قوی‌تر، بیزاری از برخی غذاها و دفعات ادرار بیشتر را تجربه کنند. کودک آیندهٔ در حال شکل‌گیری شما طی هفتهٔ سوم، توپی بسیار کوچک و متشکل از چند صد سلول است که در حال تکثیر و نقب زدن در دیوارهٔ رحم شماست.

هورمون‌ها نیز وارد می‌شوند. سلول‌هایی که به جفت تبدیل می‌شوند، در حال تولید هورمون بارداری hCG یا گنادوتروپین جفتی انسان هستند. این هورمون به تخمدان شما پیام می‌دهد که آزاد کردن تخمک را متوقف کند و به تولید پروژسترون که از ریزش دیوارهٔ رحم و مسافر کوچک آن جلوگیری می‌کند ادامه دهد. هنگامی که هورمون اچ‌سیجی کافی در ادرار شما وجود داشته باشد، نتیجهٔ تست بارداری و بیبی چک شما مثبت خواهد شد. مایع آمنیوتیک نیز شروع به جمع شدن داخل کیسهٔ آمنیون می‌کند.

کاشت جنین در هفتهٔ سوم

به‌طور کلی و با یک جمع‌بندی می‌توان گفت که کاشت جنین و وضعیت داخل شکم شما در هفتهٔ سوم بارداری شما به شکل زیر است:

  • تخمک بارور شما وارد رحم می‌شود و در دیوارهٔ رحم لانه‌گزینی می‌کند.
  • توپ کوچک متشکل از چند صد سلولِ به سرعت در حال تکثیر، اکنون بلاستوسیست نامیده می‌شود.
  • مایع شروع به جمع شدن در اطراف تخمک بارور می‌کند. این مایع جنین را در ماه‌های آینده احاطه می‌کند.

بلاستیوسیست کوچک شما، اکسیژن و مواد مغذی خود را از طریق یک سیستم گردشی ابتدایی‌ دریافت می‌کند و بعداً جفت این کار را انجام می‌دهد.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید

مقاله مرتبط