کودک اتفاقات ترسناک را تا چه مدت به یاد می‌آورد؟

کودک اتفاقات ترسناک را تا چه مدت به یاد می‌آورد؟

هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد کودکان شیرخوار اتفاقات ترسناک را متفاوت از دیگر تجربیاتشان به یاد می‌آورند.

در مورد کودکان زیر سه ماه، به نظر نمی‌رسد که اطلاعات جدید را برای مدتی بیش از چند روز به یاد داشته باشند. اگر یک حادثهٔ ترسناک فقط یک بار اتفاق افتاده است، کودک آن را ظرف یک هفته فراموش خواهد کرد. اما اگر کودک چند روز با یک موقعیت ترسناک یکسان مواجه شود، خاطرهٔ آن ممکن است تقویت شود و بیشتر دوام بیاورد.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید