غذای انگشتی چیست؟

غذای انگشتی چیست؟

هر نوع مادۀ غذایی که تکه‌های آن به اندازۀ یک لقمه و خوردن آن راحت باشد، طوری که کودکتان بتواند آن را بردارد و خودش بخورد می‌تواند یک غذای انگشتی باشد. خوردن غذاهای انگشتی برای کودکتان سرگرم‌کننده خواهد بود و یک قدم مهم به سمت استقلال است. همچنین خوردن غذاهای انگشتی به او کمک می‌کند مهارت‌های حرکتی ظریف و هماهنگی حرکتی را بیاموزد.

یادمان باشد بازی غذا خوردن می‌تواند شامل ریخت و پاش زیادی باشد ولی بهتر است فوراً یک دستمال برای تمیزکاری برنداریم و اجازه دهیم کودکمان از این تجربۀ یادگیری عملی لذت ببرد.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید