آیا دادن مکمل‌های گیاهی یا داروهای خواب‌آور به کودک ایرادی ندارد؟

آیا دادن مکمل‌های گیاهی یا داروهای خواب‌آور به کودک ایرادی ندارد؟

کارشناسان و پزشکان استفاده از مکمل‌های گیاهی یا حتی داروهای بدون نسخه برای کمک به خوابیدن کودک را توصیه نمی‌کنند.

تعداد بسیار کمی از آرام‌بخش‌‌ها و خواب‌‌آورها برای کودکان بزرگ‌تر تأیید شده‌اند. مکمل‌های گیاهی حتی صددرصد طبیعی هم به ندرت تحت نظارت سازمان غذا و دارو هستند و اغلب حاوی ناخالصی‌هایی هستند. مکمل‌های گیاهی در دزهای بالا حتی می‌توانند سمی باشند و هنوز دزهای بی‌خطر برای اطفال تعیین نشده‌ است.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید