کودک دو ماههٔ من قات و قوت نمی‌کند، آیا ممکن است اتیسم داشته باشد؟

کودک دو ماههٔ من قات و قوت نمی‌کند، آیا ممکن است اتیسم داشته باشد؟

بیشتر کودکان دو ماهه به دیگران نگاه می‌کنند و لبخند می‌زنند، اما قات و قوت چندانی نمی‌کنند، پس قطعاً فقط به این دلیل که کودک قات و قوت نمی‌کند، یعنی نمی‌گوید بَبَبَب و صداهایی شبیه به این، نمی‌توان در دو ماهگی نگران اتیسم شد.

بیشتر کودکان در فاصلهٔ دو تا چهار ماهگی شروع به گفتن چیزها و درآوردن صداهای خاصی می‌کنند و تا شش ماهگی انواع مختلفی از صداها شامل غان و غون و جیغ را تولید می‌کنند. اگر کودک شما تا ۱۰ ماهگی هنوز قات و قوتی نمی‌کند، بهتر است از او تست شنوایی گرفته شود و اگر در ۱۲ ماهگی،‌ کودکی که ارتباط چشمی برقرار نمی‌کند، لبخند نمی‌زند، قصد و علاقه‌ای برای برقراری ارتباط نشان نمی‌دهد و به زبان نیز پاسخی نمی‌دهد ممکن است در ریسک ابتلا به اتیسم باشد اما این سن هم هنوز برای تشخیص اتیسم خیلی زود است.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید