آیا وقتی کودک بزرگ‌تر شود آلرژی غذایی او رفع می‌شود؟

آیا وقتی کودک بزرگ‌تر شود آلرژی غذایی او رفع می‌شود؟

اول باید دید کودک شما به چه نوع غذایی آلرژی دارد.

به عنوان مثال، بسیاری از بچه‌ها در طول دورهٔ کودکی از آلرژی به شیر، تخم پرندگان و سویا خلاصی می‌یابند. اما آلرژی به گندم، بادام‌زمینی، آجیل‌های درختی، ماهی و سخت‌پوستانی مثل میگو بیشتر از سایر آلرژی‌های غذایی احتمال همیشگی شدن را دارند.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید