هفتاد و سه تا هفتاد و پنج ماهگی

هفتاد و سه تا هفتاد و پنج ماهگی
کودک شما حالا یک کودک شش ساله است که وارد سال هفتم زندگی‌اش می‌شود. در این مطالب از رشد هفته به هفتهٔ کودکتان از ماه اول شش سالگی تا پایان ماه سوم شش سالگی با روانشناسی کودک شش ساله، تربیت و چگونگی رفتار با کودک شش ساله در کنار شما هستیم.
با دوستانتان به اشتراک بگذارید

مقاله مرتبط