هشتاد و پنج تا هشتاد و هفت ماهگی

هشتاد و پنج تا هشتاد و هفت ماهگی
کودک شما حالا یک کودک هفت ساله شده، یعنی در واقع هفت سالگی‌اش پر شده است و وارد سال هشتم زندگی‌اش می‌شود. در مطالب این بخش مادرشو با رشد هفته به هفتهٔ کودکتان از ماه اول هفت سالگی تا پایان ماه سوم هفت سالگی، همچنین روانشناسی کودک هفت ساله، تربیت و چگونگی رفتار با کودکان هفت ساله در کنار شما هستیم.
با دوستانتان به اشتراک بگذارید

مقاله مرتبط