آیا اگر دوقلو باردار باشم می‌توانم تحت نظر یک ماما قرار بگیرم؟

آیا اگر دوقلو باردار باشم می‌توانم تحت نظر یک ماما قرار بگیرم؟

اگر برای مراقبت‌های اوایل بارداری تحت نظر یک ماما بوده‌اید و حالا فهمیده‌اید که بارداری دوقلو دارید، بد نیست اگر شرایط را دوباره بررسی کنید و تصمیم بگیرید. برخی پرستاران مامایی یعنی پرستاری که در هر دو زمینهٔ پرستاری و مامایی آموزش دیده و کار کرده است، به ارائهٔ مراقبت‌های درمانی از زنانی که بارداری دوقلویی دارند ادامه می‌دهند اما بسیاری از آنها این کار را نمی‌کنند. می‌توانید در این مورد بیشتر بخوانید.

بارداری پرخطر

حتی اگر شما جوان و در سلامت کامل هستید، بارداری چندقلویی یک بارداری پرخطر محسوب می‌شود. حمل بیشتر از یک جنین، احتمال زایمان زودرس یعنی زایمان قبل از هفتهٔ ۳۷ بارداری و همچنین دیگر عارضه‌ها را افزایش می‌دهد و این به معنای آن است که شما احتمالاً باید تحت نظر متخصص زنان و زایمان یا پریناتولوژیست یعنی متخصص زنانی که در بارداری‌های پرخطر تخصص دارد باشید اما یک ماما هم ممکن است بتواند در مراقبت از شما همکاری کند و حتی بتواند نوزادان شما را به دنیا بیاورد.

برخی ماماهای شاغل در بیمارستان‌‌ها توافقنامهٔ همکاری با متخصصان زنان و زایمان دارند و در بارداری‌های دوقلویی تحت نظر ماما، مشاوره و پشتیبانی ارائه می‌دهند. اما در برخی بیمارستان‌ها دستورالعمل‌هایی وجود دارد که اجازه نمی‌دهد ماماها از زنانی که بارداری دوقلویی دارند مراقبت به عمل بیاورند یا نوزادان آنها را به دنیا بیاورند.

اگر مامای شما منحصراً در یک زایشگاه کار می‌کند احتمالاً قادر نخواهد بود مراقبت‌های پیش از بارداری شما را به عهده بگیرد، زیرا بارداری چندقلویی برای زایمان در زایشگاه پرخطر تلقی می‌شود. برخی ماماهای همراه هم ممکن است مراقبت از بارداری‌های دوقلویی را به عهده بگیرند، اما زایمان دوقلوها در خانه خطرناک است و پرستار مامایی احتمالاً توصیه کند که زایمان در بیمارستان انجام شود.

اگر کیسهٔ آب دوقلوهای شما مشترک است یا رشد آنها مناسب نیست، یا اگر شما یا آنها دچار مشکلی شوید، به شما توصیه خواهد شد که در طول بارداری تحت مراقبت انحصاری یک پریناتولوژیست باشید.

اگر شما هم زیر نظر ماما و هم یک متخصص زنان و زایمان یا پریناتولوژیست هستید، باید دربارهٔ ترتیب این همکاری با هم صحبت کنید. مثلاً ممکن است ماما بتواند مراقبت‌های روتین را ارائه دهد و متخصص زنان و زایمان هم در صورت نیاز در دسترس باشد. یا ممکن است متخصص زنان هدایت مراقبت شما را به عهده بگیرد و ماما نقشی حمایتی داشته باشد.

با این فرض که شما دچار هیچ عارضه‌ای نشده‌اید و تحت نظر ماما باقی مانده‌اید، اگر دوقلوها هر دو در وضعیت مطلوب سرپایین هستند و انقباضات به شکل طبیعی پیش برود، ماما ممکن است زایمان کودکان شما را به عهده بگیرد. زایمان در اتاق زایمان یک بیمارستان یا در صورت امکان در اتاق اختصاصی زایمان و با حضور یک متخصص زنان و زایمان و دیگر اعضای تیم پزشکی که به طور معمول در زایمان دوقلویی حضور دارند، انجام خواهد شد.

حتی اگر نوزادان در طول انقباضات سر پایین باشند، هیچ تضمینی وجود ندارد که بعد از زایمان نوزاد اول، قل دوم در همان وضعیت سرپایین بماند، هرچند تیم پزشکی شما آنچه ممکن باشد را برای افزایش احتمال آن انجام خواهند داد. اگر نوزاد دوم در وضعیت سر پایین نباشد یا اگر شما به سزارین نیاز پیدا کنید احتمالاً متخصص زنان و زایمان فوراً ادامهٔ کار را به عهده خواهد گرفت. در آن صورت، ماما احتمالاً می‌ماند و از شما و همسرتان پشتیبانی می‌کند.

پس اگر قصد دارید حتماً تحت نظر یک ماما باشید، لازم است مامایی را انتخاب کنید که در مراقبت از بارداری دوقلویی باتجربه است.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید

بلاگ مرتبط