تصمیم گرفته‌ام که باردار شوم و مصرف فولیک ‌اسید را آغاز کرده‌ام، چند وقت دیگر می‌توانم اقدام کنم؟

تصمیم گرفته‌ام که باردار شوم و مصرف فولیک ‌اسید را آغاز کرده‌ام، چند وقت دیگر می‌توانم اقدام کنم؟

این موضوع را پزشک شما مشخص خواهد کرد، اما معمولاً مصرف فولیک اسید از حداقل یک ماه قبل از اقدام برای بارداری توصیه می‌شود.
مراقبت‌های پیش از بارداری نقش بسیار مهمی در کاهش مشکلات بارداری دارد. گاهی زنان قبل از بارداری دچار کمبود آهن هستند یا مشکلات تغذیه‌ای دارند که در صورت نیاز، پزشک برایشان مکمل تجویز خواهد کرد.
مصرف فولیک اسید پیش از بارداری برای جلوگیری از وقوع نقص‌های لولۀ عصبی و مغز جنین توصیه می‌شود. مصرف معمول قرص آن معمولاً به شکل یک قرص یک میلی‌گرمی است که توسط پزشک تجویز می‌شود. در موارد خاص ممکن است مادر به اسید فولیک بیشتری نیاز داشته باشد که در صورت نیاز توسط پزشک یا ماما دُز بیشتری از دارو تجویز خواهد شد.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید