آیا کودکان می‌توانند کتاب صوتی گوش کنند؟

آیا کودکان می‌توانند کتاب صوتی گوش کنند؟

کودکان، به خصوص کودکان زیر دو سال نیاز دارند با کلماتی که بیان می‌شود، یک ارتباط عاطفی را احساس کنند. بنابراین بهتر است از استفادهٔ کتاب‌های صوتی برای کودکان کوچک خودداری کنید.

همچنین کارشناسان می‌گویند که تلویزیون، کامپیوتر، رادیو و دیگر شکل‌های رسانه‌های الکترونیکی نیز بهتر است برای کودکان بزرگ‌تر از دو سال نگه داشته شوند.

یادمان باشد مثل تمام فعالیت‌های دیگر، میزان توجه و واکنش ما به پاسخ‌های کودکمان است که از هر چیزی اهمیت بیشتری در پرورش آنها دارد.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید