آیا ویروس کرونا می‌تواند از شیر مادر منتقل شود؟

آیا ویروس کرونا می‌تواند از شیر مادر منتقل شود؟

این ویروس تاکنون در شیر مادر مبتلا یا مادر مشکوک به کووید-۱۹ مشاهده نشده، بنابراین بعید است از طریق شیر مادر مبتلا یا مشکوک منتقل شود. تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید