آیا شیر خشک باعث عفونت گوش یا گرفتگی بینی نوزاد می‌شود؟

آیا شیر خشک باعث عفونت گوش یا گرفتگی بینی نوزاد می‌شود؟

خیر، وجود ارتباط بین شیر خشک مبتنی بر شیر گاو و عفونت‌های گوش و دستگاه تنفسی فوقانی کودکان هرگز ثابت نشده است.

یک دلیل اینکه چنین تصور غلطی منطقی به نظر می‌رسد این است که کودکان تغذیه‌شده با شیر مادر کمتر از کودکان تغذیه‌شده با شیر خشک عفونت‌های گوش و دستگاه تنفسی فوقانی دارند. پزشکان فکر می‌کنند اینکه کودکان تغذیه‌شده با شیر مادر عفونت‌های کمتری دارند به دلیل اثرات شیر مادر در تقویت سیستم ایمنی بدن است.

همچنین یک دلیل محتمل دیگر برای ابتلای بیشتر کودکان تغذیه‌شده با شیر خشک به عفونت گوش، شیوهٔ تغذیه شدن آنهاست و نه چیزی که می‌خورند. کودکانی که در حین خوردن از شیشه‌شیر دراز می‌کشند بیشتر مستعد ابتلا به عفونت گوش هستند. این اتفاق به این دلیل می‌افتد که شیپورهای استاش، مایع موجود در گوش میانی را به انتهای گلو و پشت بینی تخلیه می‌کنند و اگر کودکی در حین دراز کشیدن از شیشه‌، شیر بخورد، این شیر می‌تواند به سادگی به انتهای گلویش برود و از آنجا به شیپورهای استاش و گوش میانی بریزد، یعنی جایی که باکتری‌ها می‌توانند از آن تغذیه کنند، پس بهتر است به کودکان را موقع شیر خوردن در حالت عمودی‌تری نگه داریم.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید