آیا سندرم کودکِ تکان‌خورده می‌تواند با بازی‌های خشن هم ایجاد شود؟

آیا سندرم کودکِ تکان‌خورده می‌تواند با بازی‌های خشن هم ایجاد شود؟

در تئوری شاید ممکن باشد اما برای این اتفاق بازی باید بسیار خشن باشد.

نوع معمولیِ تکان دادن، ضربه‌های نوازش‌گونه و ملایم و غلغلک دادن که والدین هنگام بازی با کودک انجام می‌دهند، منجر به سندرم کودک تکان‌خورده نمی‌شود. همین‌طور تاب، صندلی‌های فنری لرزان یا رانندگی در جاده‌های ناهموار نیز این صدمه را ایجاد نمی‌کنند. سوءرفتاری که به سندرم کودک تکان‌خورده منجر می‌شود عمدی و خشونت‌آمیز است. این عارضه معمولاً توسط کسی که هنگام مراقبت از کودک کنترل خود را از دست می‌دهد ایجاد می‌شود.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید