یک تست درک مطلب خوب برای کلاس اولی‌ها یاد بگیریم

یک تست درک مطلب خوب برای کلاس اولی‌ها یاد بگیریم

برای این‌که ببینید آیا دانش‌آموز کلاس اولی شما از «یادگیری خواندن» به سمت «خواندن برای یادگیری» می‌رود یا نه، می‌توانید برخی تمرین‌ها را امتحان کنید. مثلاً از او بخواهید گزیدۀ زیر از یک کتاب را بخواند. سپس با پرسیدن سؤالاتی مانند «احمد در اتاقش چه می‌کرد؟» درک مطلب او را تست کنید:

«احمد در اتاقش یک قلعه ساخت. شنلی درست کرد تا در آن شجاع باشد و سپر و شمشیر و لباس زرهی درست کرد. نقاشی کشید. خانه‌بازی کرد. داستان خواند. یک ساعت تمام خودش تنهایی بازی کرد و بعد دیگر نمی‌دانست چه باید بکند. بنابراین، احمد به دنبال هم‌صحبت و همبازی رفت.»

با دوستانتان به اشتراک بگذارید

سوالات مرتبط