تست درک مطلب برای کلاس سومی‌ها

تست درک مطلب برای کلاس سومی‌ها

بر اساس یک چک‌لیست معتبر، برای پیشرفت در خواندن و نوشتن، اگر دانش‌آموز کلاس ‌سومی شما می‌تواند گزیده‌ای از یک کتاب مشخص را بخواند و بفهمد، پس سرنخی دارید که توانایی خواندن او در مسیر درستی قرار دارد. به عنوان مثال، از فرزندتان بخواهید پاراگراف زیر را بخواند:

«نفسم را حبس کردم و در نهایت شناور شدم، به آسمان نگاه می‌کردم، و از صحبت کردن می‌ترسیدم. سه تا کلاغ‌ پشت سر هم پرواز کردند. و من می‌توانستم صدای مرغ باران را در مزرعه بشنوم. از شیب ساحل بالا رفتیم و خودمان را خشک کردیم و دوباره در چمن‌ها دراز کشیدیم. گاوها با چشمان غمگین‌ در چهره‌هایی بشقابی‌شکل به ما نگاه می‌کردند. من خوابیدم و رویایی زیبا دیدم. مزارع به دریایی تبدیل شده بودند که مانند تابش خورشید روی شیشه می‌درخشید و هاله خوشحال بود.»

و سپس سؤالاتی مانند «هاله کجا بود و چه دید؟» از او بپرسید تا نتیجه را ببینید و هیجان‌زده شوید یا آن را با کمی تکرار تقویت کنید و از روند درک کودکتان لذت ببرید.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید