یک باخت باوقار: چطور کاری کنید وقتی کودکتان می‌بازد متین و باوقار باشد؟

یک باخت باوقار: چطور کاری کنید وقتی کودکتان می‌بازد متین و باوقار باشد؟

بچه‌های خردسال در طول بازی آن‌قدر که درگیر لذت بردن از بازی هستند، دغدغه‌ٔ برد و باخت ندارند. با این حال، این ویژگی همیشه باعث نمی‌شود که هنگام باختن آشفته یا عصبانی نشوند. اما برای کمک به فرزند کوچکتان در روبه‌رو شدن با این موقعیت گریز‌ناپذیر چه کار کنید؟ چگونه می‌توانید کاری کنید که فرزندتان هنگام بازنده شدن متین و باوقار باشد؟ در این مطلب با راهکارها و تدابیری برای این هدف آشنا شوید.

خودتان بازنده‌ٔ خوبی باشید

مهم است که فرزندتان ببیند که شما باخت را خوب می‌پذیرید. اگر مثلاً تیم شما در مسابقه‌ٔ والیبال باخته است، به جای سرزنش کردن داور، اشاره به بد بازی کردن بازیکن‌ها یا مقصر دانستن هر چیزی، آن را سرسری بگیرید. هرچه بیشتر تحلیل کنید که چرا باختید، نشان می‌دهید که ارزش و اهمیت بیشتری برای برنده شدن قائلید.

به عنوان یک مثال دیگر، وقتی فرزندتان شما را در یک بازی مثلاً مار و پله شکست می‌دهد، بگویید: «من باختم ولی اشکالی نداره. شاید دفعه‌ٔ بعد برنده بشم.» و فراموش نکنید که اشاره کنید با همان بازی کردن با او چقدر به شما خوش گذشته است.

به او تجربه‌ٔ کافی بدهید

بگذارید هم باختن و هم بردن را تجربه کند. اگر فرزند شما هنگام بازی با شما هرگز بازنده نمی‌شود، اولین باری که با یک دوست بازی کند و بازنده شود، نمی‌داند چگونه آن را مدیریت کند. پس اگر او در یک بازی روی دور باخت افتاده است، می‌توانید گهگاهی به او اجازه دهید یک دست برنده شود ولی نگذارید بفهمد که شما کاری کردید که برنده شود تا بتواند مفهوم برد و باخت را تجربه کند. اما بیشتر اوقات، اجازه دهید قوانین بازی نتیجه را تعیین کنند.

رقابت‌جو نباشید

این وظیفه‌ٔ شماست که برنده شدن را یکی از نتایج بازی معرفی کنید و نه هدف بازی کردن. در مورد باختن خیلی آسان بگیرید و بی‌خیال باشید. به عنوان مثال، در پایان یک کارت‌بازی که در آن باخته‌اید، به جای گیر دادن به شمارش امتیازات، خیلی ساده دوباره ورق‌ها را بر بزنید و از فرزندتان بپرسید که آیا می‌خواهد یک دست دیگر بازی کند. با خارج کردن رقابت از بازی می‌توانید کمک کنید تلخی و ناراحتی ناشی از باختن به حداقل برسد.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید

مقاله مرتبط