آیا جیوهٔ موجود در پرکردگی دندان‌ها می‌تواند برای جنین مضر باشد؟

آیا جیوهٔ موجود در پرکردگی دندان‌ها می‌تواند برای جنین مضر باشد؟

داده‌های کمی دربارهٔ اثرات درازمدت مواد پرکنندهٔ دندان حاوی جیوه در دسترس است اما پژوهش‌های موجود هیچ آثار مضری در زنان باردار یا جنین نشان نداده‌اند.

به‌طورکلی، تنها مقادیر اندکی از بخار جیوه از پرکردگی دندان‌ها آزاد می‌شود و پژوهش‌های متعدد حاکی از آن است که بعید خواهد بود این مقادیر آثاری منفی روی سلامت بزرگسالان، کودکان یا جنین‌ داشته باشد.

برخی افراد تصمیم می‌گیرند پرکردگی‌های حاوی جیوه را در دوران بارداری از دندان‌هایشان تخلیه کنند اما این کار فکر خوبی نیست. تخلیهٔ پرکردگی‌ها، جیوه را تحریک می‌کند و به قرارگیری خیلی بیشتری در معرض جیوه می‌انجامد.

ضمناً، بسیاری از دندان‌پزشکان برای کاهش مواجههٔ شغلی کارکنان مطب با جیوه (در طول دوره‌های طولانی)، به جای پرکنندهٔ حاوی جیوه از مواد دیگری استفاده می‌کنند. اگر می‌خواهید دندان دیگری را پر کنید و دربارهٔ نوع مادهٔ پرکننده نگران هستید، با دندان‌پزشکتان دربارهٔ گزینه‌هایی که دارید صحبت کنید.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید