صد و سه تا صد و پنج ماهگی

صد و سه تا صد و پنج ماهگی
کودک شما حالا یک کودک هشت سال و نیمه است که وارد ماه هفتم از هشت سالگی‌اش می‌شود. در این مطالب از رشد هفته به هفتهٔ کودکتان از ماه هفتم هشت سالگی تا پایان ماه نهم هشت سالگی با روانشناسی کودک هشت ساله، تربیت و چگونگی رفتار با کودکان هشت سال و نیمه در کنار هم هستیم.
با دوستانتان به اشتراک بگذارید

مقاله مرتبط