هشت سال و شش ماه: حواس‌پرتی و فراموشکاری

این هفته آخرین هفته از هشت سال و شش ماهگی کودک شماست و از هفتهٔ دیگر او هشت سال و هفت ماهه خواهد بود. در این مطلب با بخشی ازروزهای زندگی یک کودک هشت سال و نیمه آشنا شوید.

حواس‌پرتی

فراموشکاری فقط برای سالمندان نیست. حواس‌پرتی غالباً گریبان بچه‌های دبستانی را می‌گیرد که زندگی‌شان با کارهای روزمره، دوستان، قوانین مدرسه و سایر مواردی که باید پیگیری شود، شلوغ‌ شده است و سازماندهی به امور از نقطه‌قوت‌های بچه‌های هشت ساله نیست. اما برای کمک به کودک چه چیزی کمک می‌کند:

یادآورنده‌های تصویری بگذارید: یادداشت نوشتن روی در یخچال، گذاشتن ظرف غذا یا تغذیهٔ مدرسه روی میز کنار صبحانه‌اش می‌تواند کمک خوبی باشد.

به روتین‌های روزانه عمل کنید: در صورت وجود توالی منظمی از کارها، مثلاً رفتن به خانه از مدرسه، خوردن میان‌وعده، مشق شب و بازی به جای هرج و مرج و بی‌نظمی، برای کودک راحت‌تر است که به یاد بیاورد چه کاری باید انجام دهد.

درباره‌ٔ برنامه‌ها صحبت کنید: به جای سرزنش، تهدید یا هر رفتاری با پشتوانهٔ منفی در مورد کارهایی که انجام نشده‌اند، عادت کنید کارهایی را که باید انجام شود به صورت کلامی مرور کنید.

در مورد اشتباهات سختگیر نباشید: چیزهایی مانند فراموش کردن دوچرخه در خانه‌ٔ یک دوست را بزرگ نکنید. اما اگر این اتفاق مکرر بیفتد، هر دفعه فرزندتان را نجات ندهید. اگر سه روز پشت سر هم فراموش کند که کتاب خود را ببرد و در سومین روز شما کتاب را به او نرسانید، به احتمال زیاد بعد از آن یادش می‌ماند.

نکتهٔ والدین: یک مراقبهٔ کوتاه

به دنبال یک فرار پنج دقیقه‌ای هستید؟ در وضعیت راحتی بنشینید و چشمان خود را ببندید. یک نفس عمیق بکشید و به اندازه‌ٔ شمارش تا دو، آن را به آرامی بیرون دهید. سپس در حینی که تا سه می‌شمارید آهسته نفس بکشید و تا شمارش چهار نفس خود را بیرون دهید.

این کار را تا عدد ۱۰ ادامه دهید و تکرار کنید. فقط روی تنفس و شمارش تمرکز کنید. بگذارید افکار دیگر بدون توجه و قضاوت شما بیایند و بگذرند.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید

مقاله مرتبط