چهل سه تا چهل و پنج ماهگی

چهل سه  تا چهل و پنج ماهگی
مطالب این بخش مادرشو اطلاعات جالب و مهمی دربارهٔ رشد هفته به هفتهٔ کودک سه سال و نیم شما از ماه هفتم تا ماه نهم زندگی یک کودک سه ساله یا به عبارتی دیگر از ماه ۴۳ تا پایان ۴۵ ماهگی در اختیار شما می‌گذارد.
با دوستانتان به اشتراک بگذارید

مقاله مرتبط