پنجاه و پنج تا پنجاه و هفت ماهگی

پنجاه و پنج تا پنجاه و هفت ماهگی
مطالب این بخش مادرشو اطلاعات مفیدی دربارهٔ رشد هفته به هفتهٔ کودک چهار سال و نیم شما از ماه هفتم تا پایان ماه نهم زندگی یک کودک چهار ساله در اختیار شما می‌گذارد.
با دوستانتان به اشتراک بگذارید

مقاله مرتبط