اثر موتزارت یا نقش موسیقی کلاسیک با مغز کودک

اثر موتزارت یا نقش موسیقی کلاسیک با مغز کودک

گوش کردن به موسیقی کلاسیک ممکن است کودکتان را تسکین دهد و بعدها او را به یکی از طرفداران موسیقی کلاسیک تبدیل کند، اما او را باهوش‌تر نخواهد کرد. پژوهشگران حقیقت و تأثیر چیزی را که «اثر موتزارت» نامیده می‌شود یعنی افزایش موقت در ضریب هوشی پس از گوش کردن به یک قطعهٔ ‌پیانوی موتزارت را رد کرده‌اند. در این مطلب می‌توانید با اثر موتزارت بیشتر آشنا شوید.

معنی و مفهوم عبارت اثر موتزارت

در یک پژوهش محققان متوجه شدند دانشجویانی که قبل از امتحان سنجش درک روابط فضایی، چند دقیقه به یک سوناتای موتزارت گوش کردند نسبت به دانشجویانی که به اثر موسیقیدان دیگری گوش کردند یا اصلاً موسیقی گوش نکردند عملکرد بهتری داشتند. این تأثیر روی دانشجویان موقتی بود و تنها ۱۵ دقیقه دوام داشت، اما همیشه مورد بحث واقع شد و رسانه‌ها و برخی از سیاستمداران به اثر موتزارت چسبیدند و ادعا کردند که گوش کردن به این موسیقی مزایای متعددی دارد و می‌تواند مشکلات جسمی و روحی را تخفیف دهد. این تصور نیز که اگر کودکان به موسیقی کلاسیک گوش کنند باهوش‌تر می‌شوند از همین اتفاقات غلوآمیز به وجود آمد.

با وجود احساسات عمومی در قبال این موضوع، شواهد اینکه گوش کردن به موسیقی کلاسیک کسی را باهوش‌تر می‌کند در بهترین حالت بسیار ضعیف بود و محقق اصلی اثر موتزارت، خودش در مقاله‌ای گفت این تصور که موسیقی کلاسیک می‌تواند مشکلات فیزیکی را درمان و کودکان را باهوش‌تر کند هیچ پایه‌ای در واقعیت ندارد، هرچند خود او اعتقاد دارد که گوش کردن به یک سوناتای موتزارت می‌تواند مغز را آمادهٔ انجام مسائل ریاضی کند.

در نهایت نیز پژوهشگران نتوانستند نتایج پژوهش اولیهٔ اثر موتزارت را تکرار کنند و متوجه شدند که شنیدن یا نشنیدن موسیقی کلاسیک تأثیر قابل‌ توجهی در عملکرد دانشجویان در امتحانات ندارد. اما شما می‌توانید با آشنا کردن کودکتان با موسیقی‌های متفاوت زمینه‌ساز گوش کردن او به موسیقی‌های خوب در آینده شوید، زیرا موسیقی در هر حال نقش دلچسب و آرامش‌بخشی در زندگی خواهد داشت.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید

مقاله مرتبط