خواب کودک دو تا هشت سالگی

خواب کودک دو تا هشت سالگی

کودکان دو تا هشت ساله چقدر در طول روز و شب می‌خوابند؟ هر بچه‌ای با دیگری متفاوت است. بعضی‌ها به خواب بیشتری نیاز دارند و بعضی‌ها کمتر، اما اطلاعات این مطلب یک راهنمایی کلی برای متوسط ساعات خواب مورد نیاز کودکان دو تا هشت ساله در طول ۲۴ ساعت در اختیارتان می‌گذارد. در این مطلب با تعداد و زمان خواب شبانه و چرت‌های کودکان در طول روز از دو تا هشت سالگی آشنا شوید.

کودک دو ساله

اعداد خواب شب و روز همیشه جمع نمی‌شوند، زیرا بچه‌هایی که چرت‌های روزانهٔ طولانی‌تری دارند، معمولاً شب‌ها ساعات کمتری می‌خوابند و برعکس:

خواب شبانه: ۱۰ تا ۱۲ ساعت

چرت روز: یک چرت یک تا ۳ ساعته

مجموع ساعات خواب به طور متوسط: ۱۱ تا ۱۴ ساعت

در مورد زندگی، رشد و رفتار کودک دو ساله بیشتر و کامل بدانید.

کودک سه ساله

اعداد خواب شب و روز همیشه جمع نمی‌شوند، زیرا بچه‌هایی که چرت‌های روزانهٔ طولانی‌تری دارند، معمولاً شب‌ها ساعات کمتری می‌خوابند و برعکس:

خواب شبانه: ۱۰ تا ۱۲ ساعت

چرت روز: یک چرت یک تا ۳ ساعته

مجموع ساعات خواب به طور متوسط: ۱۰ تا ۱۳ ساعت

در مورد زندگی، رشد، رفتار و تربیت کودک سه ساله بیشتر و کامل بدانید.

کودک چهار ساله

اعداد خواب شب و روز همیشه جمع نمی‌شوند، زیرا بچه‌هایی که چرت‌های روزانهٔ طولانی‌تری دارند، معمولاْ شب‌ها ساعات کمتری می‌خوابند و برعکس:

خواب شبانه: ۱۰ تا ۱۳ ساعت

چرت روز: یا طی روز نمی‌خوابد یا یک چرت تا ۲ ساعت و نیم

مجموع ساعات خواب به طور متوسط: ۱۰ تا ۱۳ ساعت

در مورد زندگی، رشد، تربیت و رفتار کودکتان در چهار سالگی بیشتر و کامل بدانید.

کودک پنج ساله

اعداد خواب شب و روز همیشه جمع نمی‌شوند، زیرا بچه‌هایی که چرت‌های روزانهٔ طولانی‌تری دارند، معمولاً شب‌ها ساعات کمتری می‌خوابند و برعکس:

خواب شبانه: ۱۰ تا ۱۳ ساعت

چرت روز: یا طی روز نمی‌خوابد یا یک چرت تا ۲ ساعت و نیم

مجموع ساعات خواب به طور متوسط: ۱۰ تا ۱۳ ساعت

در مورد زندگی، رشد، تربیت و رفتار کودکتان در پنج سالگی بیشتر بدانید.

کودک شش ساله

اعداد خواب شب و روز همیشه جمع نمی‌شوند، زیرا بچه‌هایی که چرت‌های روزانهٔ طولانی‌تری دارند، معمولاْ شب‌ها ساعات کمتری می‌خوابند و برعکس:

خواب شبانه: ۹ تا ۱۲ ساعت

چرت روز: بدون چرت

مجموع ساعات خواب به طور متوسط: ۹ تا ۱۲ ساعت

در مورد زندگی، رشد، تربیت و رفتار کودکتان در شش سالگی بیشتر و کامل بدانید.

کودک هفت ساله

اعداد خواب شب و روز همیشه جمع نمی‌شوند، زیرا بچه‌هایی که چرت‌های روزانهٔ طولانی‌تری دارند، معمولاً شب‌ها ساعات کمتری می‌خوابند و برعکس:

خواب شبانه: ۹ تا ۱۲ ساعت

چرت روز: بدون چرت

مجموع ساعات خواب به طور متوسط: ۹ تا ۱۲ ساعت

در مورد زندگی، رشد، تربیت و رفتار کودکتان در هفت سالگی بیشتر و کامل بدانید.

کودک هشت ساله

اعداد خواب شب و روز همیشه جمع نمی‌شوند، زیرا بچه‌هایی که چرت‌های روزانهٔ طولانی‌تری دارند، معمولاً شب‌ها ساعات کمتری می‌خوابند و برعکس:

خواب شبانه: ۹ تا ۱۲ ساعت

چرت روز: بدون چرت

مجموع ساعات خواب به طور متوسط: ۹ تا ۱۲ ساعت

در مورد زندگی، رشد، تربیت و رفتار کودکتان در هشت سالگی بیشتر و کامل بدانید.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید

مقاله مرتبط