رشد جنین در هفتۀ چهارم

رشد جنین در هفتۀ چهارم

رویان یا جنین ابتدایی در هفتۀ چهارم بارداری تقریباً به اندازۀ یک دانه بلور نمک است که توده‌‌ای سلولی به طول یک میلی‌متر با وزنی در حدود ۰/۱۱ گرم خواهد بود. در این هفته سلول‌های درونی بلاستوسیست در دو لایۀ مجزا در حال شکل‌گیری است. اپی‌بلاست به جنین و حفرۀ آمنیونی تبدیل می‌شود که بعدها کیسۀ آمنیون خواهد بود و هیپوبلاست به کیسۀ زرده که جنین در حال رشد را تغذیه می‌کند. این سلول‌ها اکنون در فرایند تبدیل شدن به سه لایۀ مجزا هستند که اندام‌ها و بافت‌های بدن را تشکیل خواهد داد.

لایۀ بیرونی جنین اکتودرم نام دارد و به لولۀ عصبی تبدیل می‌شود که از آن مغز، نخاع، اعصاب، عدسی چشم، پوست، ناخن، مینای دندان، بینی و بخش‌هایی از گوش شکل می‌گیرد. لایۀ میانی مزودرم است و قلب، سیستم گردش خون، ماهیچه‌ها و استخوان‌ها را تشکیل خواهد داد. لایۀ درونی آندودرم است و در نهایت ریه‌ها، دستگاه گوارش، دستگاه ادراری، زبان و لوزه‌ها را می‌سازد. با ادامۀ لانه‌گزینی، پرزهای کوریونی انگشت‌مانند از لایۀ بیرونی کیسۀ زرده به وجود می‌آید تا جنین را در رحم بکارد و جفت را به وجود بیاورد. پرزهای کوریونی همچنین یک ساقه بین جفت و جنین ایجاد می‌کند که بخشی از بند ناف را تشکیل خواهد داد. جفت برای اکسیژن‌رسانی و تغذیۀ جنین در دوران بارداری رشد می‌یابد. در این مرحله و تا زمانی که جفت بتواند این کار را بر عهده بگیرد، مواد مغذی را کیسۀ زرده به جنین می‌رساند و مایعی درون کیسۀ زرده که به نام مایع آمنیوتیک شناخته می‌شود، جنین را احاطه کرده است و از آن محفاظت می‌کند.

شما در کدام هفتهٔ بارداری هستید؟ مقالهٔ مادرشو را در مورد جدول زمانی رشد جنین ببینید تا بتوانید وارد هفتهٔ بارداری خودتان شوید. همچنین برای دریافت اطلاعات هفته به هفتهٔ رشد جنینتان، ایمیل خود را اینجا وارد و ثبت‌نام کنید.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید

مقاله مرتبط